Brabants Expat Center geniet grote belangstelling

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kliknieuws

Het in februari van dit jaar gestarte Expat Center Brabant blijkt een schot in de roos te zijn.

Brabants Expat Center geniet grote belangstelling

Deze bijzondere voorziening voor buitenlandse werknemers in Brabant geniet een overweldigende belangstelling. Steeds meer gemeenten en bedrijven geven aan te willen samenwerken. En last but not least, heel veel expats weten het centrum al te vinden. Het Expat Center Brabant blijkt uniek in zijn soort en heeft plannen om in 2011 haar dienstverlening verder uit te breiden.

Albert Kivits weet zich de aanloop nog goed te herinneren. Hij leidde als sectorhoofd Economie en Cultuur van de gemeente Eindhoven het voorbereidingsproces. “Er is best lang over gepraat maar feitelijk hebben we het Expat Center in een half jaar tijd van de grond getild.” Het initiatief lag destijds bij de gemeente Tilburg en de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). “Die namen contact op met Eindhoven, waar de gemeente aan de komst van een expat center een hoge prioriteit toekende”, aldus Kivits. “Eindhoven zou de spil in het project worden en tevens de dienstverlening voor andere gemeenten organiseren. Want dat was van meet af aan de bedoeling: het Expat Center zou voor heel Brabant moeten functioneren.”

Richard l’Ami van de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) bevestigt dat. “Heel Brabant moet van deze voorziening profijt hebben. Dat besef heeft een staaltje krachtenbundeling opgeleverd tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de provincie Noord-Brabant, Brainport Eindhoven, de grote steden in Brabant en de BOM. Het gezamenlijk belang heeft geprevaleerd en dat heeft de hele aanpak versneld.”

Negens en tienen

Inmiddels loopt het Expat Center Brabant als een trein. Coördinator Ron Stoop vertelt over de eerste ervaringen: “Alleen al door de pilot met ASML, Fuji, Philips, NXP en Sony hebben we tientallen verblijfsvergunningen verstrekt aan kennismigranten en hun familieleden. In juli zijn we uitgebreid naar 25 bedrijven en instellingen waaronder de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg. Om deze reden zijn de wetenschappelijk onderzoekers toegevoegd als doelgroep.” Stoop is blij met de vele positieve reacties. “We scoren in de evaluaties negens en tienen. Met onze snelste procedure zijn we in staat om een expat in twaalf werkdagen aan het werk te hebben.”

Systemen gekoppeld

Kivits benadrukt dat Brabant er als eerste in is geslaagd om bij een expat center gemeentelijke systemen (basisadministratie) te koppelen. “Daar kunnen straks alle gemeenten en dus ook alle bedrijven in Brabant van profiteren. In Tilburg is de servicedesk al operationeel. Diverse andere gemeenten in Brabant zullen worden aangesloten, waaronder Veldhoven waar ASML gevestigd is. Daarmee zitten we met ons Expat Center nog dichterbij de bedrijven.”

Uitbreiding

Ron Stoop vertelt over de plannen in de volgende fase. “We gaan dan onze diensten aanbieden aan alle bedrijven in Brabant en aan steeds meer doelgroepen. Zo zullen ook zoekjaarstudenten en EU-burgers bij ons terecht kunnen. We verwachten dat meer gemeenten in Brabant zich zullen aansluiten. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor het aansluiten van andere publieke dienstverleners zoals de SVB, de GGD en de RDW.” Een andere belangrijke uitbreiding is het Partnership Program. “Om expats betrouwbaar te kunnen informeren over en te kunnen doorverwijzen naar private dienstverleners, zetten we een samenwerking met deze partijen op. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich opgeven voor het Partnership Program via onze website www.expatguideholland.com. Hier is ook uitgebreide informatie over het programma terug te vinden.”

Het Expat Center Brabant is na dat van Amsterdam het grootste in zijn soort in Nederland. “Als het om kwaliteit en reikwijdte gaat, behoren we tot de absolute top”, besluit l’Ami. “Een unique selling point in de profilering van Brabant als internationale regio.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!