Brabantse ondernemers minder somber

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel

Minder somber, maar nog geen jubelstemming. Dat beeld geven ondernemers in Brabant van het economisch klimaat in het derde kwartaal van dit jaar.

Brabantse ondernemers minder somber

Vooral ondernemers die afhankelijk zijn van de binnenlandse markt hebben het moeilijk. De export groeit, maar is niet sterk genoeg om de hele regio op sleeptouw te nemen. Noord-Brabant doet het over de hele linie beter dan het gemiddelde in Nederland. Met name de regio Zuidoost-Brabant springt er in positieve zin uit. Dat blijkt uit de resultaten van de conjunctuur enquête COEN over het derde kwartaal van 2013, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

Groei voor exporterende bedrijven

Noord-Brabantse ondernemers waarderen het economisch klimaat met een score van -15%. Dit is iets beter dan het landelijke cijfer (-17%) en het minst negatieve niveau van de afgelopen twee jaar. Ondanks dat het sentiment minder somber is, lijkt economisch herstel nog ver weg. Vooral de afzet op de binnenlandse markt staat onder druk. Exporterende bedrijven doen het beter, maar niet goed genoeg om de totale omzet naar een hoger plan te tillen. Bijna 18 procent van de ondernemers verwacht in het 3de kwartaal een stijging van de omzet, 24 procent een daling. Dit geeft voor Noord-Brabant een omzetsaldo van -6 procent, landelijk is dit -11 procent.

Arbeidsmarkt

Door de teleurstellende bedrijfsresultaten richten veel bedrijven zich op kostenreductie. Dit heeft vooral impact op de ontwikkeling van de personeelssterkte en investeringen. In Noord-Brabant verwacht 11 procent van de bedrijven in het derde kwartaal een stijging van de personeelssterkte, 22 procent gaat uit van een daling. Hierdoor staan veel banen op de tocht. Een verdere stijging van de werkloosheid lijkt onafwendbaar. Ook als het gaat om investeringen is een verdere verslechtering zichtbaar. Bijna 30 procent van de bedrijven verwacht dit jaar de investeringen terug te (moeten) schroeven, circa 10 procent verwacht een toename.

Goede industriële sector

Gunstig voor Noord-Brabant is dat de industriële sector relatief goed draait. Industriële bedrijven richten zich bovengemiddeld op de export en zijn dus minder afhankelijk van de kwakkelende binnenlandse markt. De industrie heeft een groot gewicht binnen de Brabantse economie met veel spin-off naar andere (toeleverende) sectoren. Sectoren als de bouw, de groothandel en de vervoerssector draaien een stuk minder.

Economische regio's

Binnen de provincie Noord-Brabant presteren de bedrijven uit Zuidoost-Brabant het beste. Als gekeken wordt naar de omzetverwachting voor het derde kwartaal komt deze regio uit op een groeisaldo van -2 procent, op enige afstand gevolgd door Noordoost-Brabant (-6 procent), West-Brabant (-9 procent) en Midden-Brabant (-10 procent). Het verschil zit vooral in de export. Waar Zuidoost-Brabant een duidelijke groei laat zien, wordt in West-Brabant en Noordoost-Brabant zelfs een krimpende export verwacht. Bedrijven in Zuidoost-Brabant profiteren waarschijnlijk meer van de opkomende economieën.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!