Brabantse ondernemers willen een 'doe-agenda

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

Bloeiende bedrijven vormen de basis van welvaart en welzijn van de Brabanders, nu en in de toekomst. BZW en ZLTO vinden het van groot belang dat de stem van ondernemers doorklinkt in het nieuwe provinciale bestuursakkoord in Brabant.

Brabantse ondernemers willen een 'doe-agenda

Beide ondernemersorganisaties onderstreepten dit gisteren in gesprek met de Brabantse informateur Gerrit-Jan Swinkels.

BZW en ZLTO doen nadrukkelijk een oproep om de komende periode vooral een ‘doe-agenda’ te realiseren. Praten, analyseren en plannen maken is nodig, maar ondernemers hebben vooral behoefte aan concrete acties en concrete projecten.

In het provinciehuis worden dagelijks besluiten genomen die direct gevolgen hebben op het wel en wee van de Brabantse bedrijven, bijvoorbeeld over grondwatergebruik, natuurbescherming, stikstofnormen, vergunningen, arbeidsmarkthervormingen en innovatiebeleid. Ruimte voor ondernemen. Dat is de inzet in een notendop.

Op papier zetten van mooie woorden is daarbij niet het doel. Ondernemers willen actie: actuele provinciale uitvoeringsprogramma’s die bedrijven in staat stellen optimaal in te spelen op de ingrijpende economische- en maatschappelijke veranderingen. Alleen zo kan de welvaart en het welzijn van de Brabanders worden geborgd en werkgelegenheid blijven gegarandeerd.  

Topregio

Brabant is de tweede motor van de nationale economie en groeit nog steeds in kracht, met als drijvende sectoren de maakindustrie en agrifood. De cijfers zijn indrukwekkend. Zo is Brabant goed voor 27 procent van de nationale maakindustrie. Agrifood neemt 20 procent van de totale productieaarde in de Brabantse economie voor haar rekening. De industrie genereert 54 procent van de directe Nederlandse export; Noord-Brabant neemt daarvan een derde voor zijn rekening. En agrifood levert 26.000 kennisbanen in Brabant.

De positie van Noord-Brabant als innovatieve, internationale topregio is daarmee uitstekend. Maar willen we die behouden en uitbouwen, dan moeten we ook investeren. Bedrijven moeten worden gefaciliteerd in hun ontwikkeling en de provincie speelt daarbij een belangrijke rol.

Fundament

Het onderscheid tussen bedrijven in uiteenlopende sectoren wordt steeds kleiner, onder andere door schaalvergroting en een groeiende samenwerking over ketens heen. Zo vinden ondernemers in de maakindustrie en agrifood elkaar meer en meer. Ze delen veel van dezelfde ambities en behoeftes. Dit legt een goed fundament onder bedrijvig Brabant.

Ondernemers vragen de komende bestuursperiode om ruimtelijke rek en handhaving van regels op basis van functionele eisen en niet op details. Daarnaast hechten ondernemers en hun bedrijven veel belang aan goede bovengrondse en ondergrondse verbindingen, ruimte voor innovatie en een eigentijds arbeidsmarktbeleid.  

Vertrouwensband

Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen. Dat is goed voor bedrijven, en dus ook voor de Brabanders. De huidige maatschappelijke en economische transitie is echter ingrijpend. Ondernemingen moeten daarbij aansluiten om groei te realiseren. Dat kan niet zonder politici en beleidsmakers die hier optimaal op inspelen binnen een vertrouwensrelatie met het bedrijfsleven.

De provincie moet normeren om economische, maatschappelijke en ecologische belangen evenwichtig te dienen. Ook het bedrijfsleven wil die balans. Tegelijkertijd hebben ondernemers behoefte aan flexibiliteit, snelheid en duidelijkheid. Om dit te realiseren is een partnerschap met een ondernemende provincie een belangrijke voorwaarde.

Die samenwerking moet draaien om concrete investeringen in de welvaart en het welzijn van morgen. De toekomst van Noord-Brabant vraagt dan ook om een praktisch, eenduidig economisch uitvoeringsprogramma. En de behoeftes van het bedrijfsleven moeten daarin helder doorklinken!

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!