Brabantse visie (Veer)Krachtig Bestuur naar gemeenten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Op een vernieuwende manier samenwerken aan de bestuurlijke herinrichting van en voor Brabant. Die ambitie spreekt uit de visie "(Veer)Krachtig Bestuur: Op weg naar nieuwe samenwerking en samenhang" die GS hebben vastgesteld.

Brabantse visie (Veer)Krachtig Bestuur naar gemeenten

Doel van de visie is dat alle Brabantse gemeenten nog in de huidige raadsperiode besluiten nemen over hun toekomst.

(Veer)Krachtig Bestuur is urgent. Zo wijzen verschillende deskundigen en een vertegenwoordiging van het Brabantse maatschappelijk middenveld er op dat de manier waarop de overheid zich heeft georganiseerd niet toereikend meer is voor de uitdagingen van deze tijd. Overheden moeten daarom samen de grote maatschappelijke en economische uitdagingen oppakken.

Nieuwe aanpak

De ‘standaardoplossingen’ (bestuurlijke fusie, ambtelijke fusie, gemeenschappelijke regeling, al dan niet verplicht opgelegd) zijn niet altijd toegesneden op de uitdagingen van nu. Grootschalige herindelingsoperaties zijn uit de tijd, initiatieven moeten van onderop komen. Daarom kiest de provincie in samenspraak met de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) voor een nieuwe aanpak waarin gemeenten zelf met voorstellen komen over de manier waarop ze zich willen organiseren. De provincie heeft de komende tijd budget beschikbaar om gemeenten te faciliteren bij het in kaart brengen van verschillende toekomstscenario’s. ‘Daarnaast willen we ruimte bieden om te experimenteren. En als dat niet mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving gaan we in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken’, aldus gedeputeerde Pauli (Economische Zaken en Bestuur).

Ziel van Brabant

Krachtige samenwerking en samenhang vormen in Brabant van oudsher de basis voor vooruitgang. Pauli: ‘De ziel van Brabant ligt in de gemeenschappen, in de steden en in de dorpen. Daar weten mensen elkaar te vinden, daar wordt samengewerkt. Dat moeten we niet alleen koesteren, maar ook blijven ontwikkelen met elkaar.’

Onderzoeken

Om gemeenten te inspireren en stof tot nadenken te bieden op de weg naar toekomstbestendigheid heeft de provincie 2 studies laten uitvoeren. Het onderzoek van Pieter Tordoir (hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam) geeft inzichten in de bewegingen van werk, voorzieningen en contacten over gemeentegrenzen heen. Tordoir heeft dit ‘stromenland’ per gemeente letterlijk in kaart gebracht.

Arnoud-Jan Bijsterveld (hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg) biedt in zijn essay verdere verdieping op het onderzoek van Tordoir. Zo maakt hij aanschouwelijk welke cultuur- en landschapshistorische indicatoren tot op de dag van vandaag van invloed zijn op de  samenhang binnen en tussen regio’s.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!