Brabantse werkgevers durven weer personeel aan te nemen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel

De Brabantse economie komt steeds meer op stoom. Vooral Midden-Brabant doet het goed, maar ook de andere regio’s profiteren van het verbeterde klimaat.

Brabantse werkgevers durven weer personeel aan te nemen

Moest de economie het de afgelopen jaren vooral hebben van de export, nu lijkt de binnenlandse vraag de stuwende kracht. Sectoren als de bouw, detailhandel, horeca en dienstverlening profiteren hiervan. Het toegenomen vertrouwen blijkt ook uit het feit dat werkgevers weer personeel durven aan te nemen. Dit blijkt uit de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN), een gezamenlijk onderzoek van onder andere de Kamer van Koophandel en het CBS.

Consumenten tasten weer in de buidel

Een derde van de ondernemers in Noord-Brabant verwacht in het tweede kwartaal een toename van de omzet, ongeveer één op de tien een daling. Daarmee zijn de Brabantse ondernemers (groeisaldo: +22%) net iets positiever over hun omzet dan gemiddeld in Nederland (groeisaldo: +21%). De stijging van het consumentenvertrouwen wordt nu daadwerkelijk omgezet in klinkende munt. Bedrijven die zich op de binnenlandse (consumenten)markt richten veren het meest op, zoals de bouw, detailhandel, horeca, toerisme en veel persoonlijke en zakelijke diensten. Tegelijkertijd groeit ook de export gestaag verder, waardoor het fundament onder de economische groei steeds sterker wordt.

Werkgelegenheid groeit weer

Het is echter niet alles goud wat er blinkt. De omzetten trekken weliswaar aan, maar door kleine marges (sterke concurrentie) en stijgende kosten groeit de winst niet in gelijke mate mee. Hierdoor stijgen bijvoorbeeld de investeringsuitgaven maar beperkt. Gunstig is wel dat ondernemers in Brabant (en ook landelijk) na jarenlange krimp weer personeel aantrekken. Van de ondernemers verwacht 14% een toename van de personeelssterkte, 11% gaat uit van een krimp. Dit houdt nog niet over, maar de trend is hoopgevend. Het zijn vooral de bedrijven in de handel, ICT, horeca/leisure (seizoenseffect) en zakelijke diensten die uitbreiden. De landbouw, industrie en vervoerssector zitten nog altijd in de min.

Midden-Brabant koploper binnen provincie

Binnen Noord-Brabant doen vooral de ondernemers in Midden-Brabant het goed. Ze verwachten de sterkste groei van de omzet en ook ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling zijn ze het meest optimistisch. Midden-Brabant profiteert vooral van de aantrekkende binnenlandse vraag. Zuidoost-Brabant scoort relatief goed op het gebied van de export. Ook in West-Brabant en Noordoost-Brabant laten de bedrijven een gezonde ontwikkeling zien. Noordoost-Brabant is wel de enige regio waar voor het tweede kwartaal een daling van de werkgelegenheid wordt verwacht.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!