Brainport 2020 maakt werk van technisch talent

  • Technologie
  • Bron: Brainport 2020

Als het aan Zuidoost-Nederland ligt, wordt het kersverse nationaal Techniekpact 2020 geen papieren tijger. Dat bleek wel op de Brainport 2020 conferentie 'Maak werk van Technisch Talent'.

Brainport 2020 maakt werk van technisch talent

Hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid prof. dr. Ruud Muffels van Tilburg University Zuidoost-Nederland gaf aan in Zuidoost-Nederland een regio bij uitstek te zien die een landelijke voortrekkersrol kan vervullen als het gaat om het in de praktijk brengen van het Techniekpact. "Vernieuwing moet echt vanuit de regio komen, op nationaal niveau kan dat niet."

Ruim 300 deelnemers, bestaande uit HR-professionals en vertegenwoordigers van onderwijs en overheid, bogen zich over de Human Capital Agenda Brainport 2020 die input vormde voor het Techniekpact en die projecten uit de zes deelregio's van Brainport 2020 bundelt. De middag werd ingeleid door een viertal inspirerende sprekers, onder wie astronaut en techniekambassadeur André Kuipers.

Vervolgens was het tijd om echt 'werk te maken van technisch talent': in een tiental workshops gingen de aanwezigen aan de slag met onderdelen van de Human Capital Agenda. Jos van Asten, programmamanager van Stichting Food&Feed was een van de sprekers tijdens de workshops. Hij ging in op het aantrekken en behoud van werkgelegenheid voor de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie in de regio Noordoost-Brabant.

Paneldiscussie

Als slotstuk vond een paneldiscussie plaats met vertegenwoordigers vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. De panelleden betroffen: Marc Hendrikse (CEO NTS Group), Ruud Koppens (CEO ETF Group en voorzitter MKB Limburg), Bert Kersten (gedeputeerde provincie Limburg), Peer van Summeren (voorzitter CvB ROC de Leijgraaf) en Prof. dr. Ruud Muffels (Hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid Universiteit van Tilburg). Allen waren het eens over het nut en de noodzaak van de Human Capital Agenda. En neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid en wordt vrijblijvendheid voorkomen, dan staat niets een succesvolle uitvoering in de weg.

Mammoettanker keren

CEO van NTS Group Marc Hendrikse, een grote kartrekker van de Human Capital Agenda, lichtte de achtergrond daarvan toe. De agenda vindt zijn oorsprong al in het Brainport programma van 2008, waarin 'People' van begin af aan een plek innam naast 'Business', 'Technology' en 'Basics'. Inmiddels is het belangrijker dan ooit om, wat Hendrikse noemde 'de mammoettanker te keren' van het oplopende tekort aan technisch personeel. Dat vraagt om een gezamenlijke koers van onderwijs, overheid en bedrijfsleven, met de Human Capital Agenda als kompas.

Community van talent

Senior Manager Recruitment van ASML John Dreessen gaf inzicht in de omslag bij ASML van traditioneel recruitment, op basis van ontstane vacatures, naar een proactieve, talentgedreven aanpak. Een aanpak die zich laat vertalen naar Brainport niveau. Dreessen benadrukte het belang van regionaal samenwerken en bouwen aan een community van talent, onder meer via Brainport International Community.

Ruimte voor techniekpromotie

Astronaut André Kuipers maakte graag ruimte vrij in zijn drukke agenda die hij tegenwoordig heeft in zijn rol van techniekambassadeur. Hij toonde zich blij met het Techniekpact, dat in zijn ogen extra ondersteuning geeft aan het promoten van techniekonderwijs. Hij nam de aanwezigen mee op zijn recente ruimtereis waar hij 24 uur per dag was omgeven door high tech. "Ruimtevaart is prachtig, en ik hoop dat ik met mijn ervaring vooral kinderen warm kan maken voor techniek, want zij hebben de toekomst. Ik pleit voor veel meer aandacht voor techniek in het basisonderwijs."

E-portfolio

John Donners, Communications & Training Manager bij papierfabrikant Sappi in Limburg, gaf uitleg over het ePortfolio: een online tool die inzichtelijk maakt over welke competenties een werknemer beschikt en wat mogelijke leerroutes zijn. Sappi heeft het ePortfolio in vergaande mate geïmplementeerd, wat in de praktijk van grote hulp blijkt bij de transformatie van 'diplomadenken' naar 'competentiedenken'. In samenwerking met andere ondernemingen en onderwijs kan via Let's Connect gebouwd worden aan het regionaal slim inzetten van competenties.

Voor een overzicht van alle presentaties van het congres verwijzen wij u graag door naar Swaip: een innovatieve tool voor kennisdating van professionals: www.swaip.it/brainport2020.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!