Brainport 2020 strategisch partner Midpoint Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Midpoint Brabant

Topeconomie, slimme samenleving, is het motto van deze organisatie die de zes netwerkregio’s van Zuidoost-Nederland verbindt. Brainport 2020 is dus niet te verwarren met één van die zes deelnemers: Brainport Regio Eindhoven.

Brainport 2020 strategisch partner Midpoint Brabant

Buurman Midpoint Brabant is een van de vijf andere enthousiaste deelnemers.

Broedplaats

Zuidoost-Nederland is een broedplaats van innovatie en de thuisbasis voor bedrijven, kennis- en research-instellingen van wereldklasse, bakermat voor een veilige, groene en duurzame samenleving. Participanten zijn Noordoost-Brabant, Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant. Ieder voor zich werken zij hun eigen thema’s uit. Gezamenlijk lobbyen ze voor meer Haagse, Brusselse en internationale aandacht. En gezamenlijk vormen ze hun strategische visie en uitvoeringsprogramma’s om de koers uit te zetten, concrete acties te benoemen en te beleggen teneinde Zuidoost-Nederland ‘door te ontwikkelen tot een technologische en topregio van wereldformaat.’

Top 3 in Europa, top 10 wereldwijd

Dat de ambities daarbij niet van de lucht zijn, moge blijken uit het gezamenlijke streven: Zuidoost-Nederland moet (gaan) behoren tot de top-3 van economieën in Europa en de top-10 in de wereld. Topclusters versterken, met elkaar verbinden en regio-grensoverschrijdend samenbrengen dus. En dat alles in de vorm van een ‘integraal programma dat acties benoemt op het gebied van arbeidsmarkt (people), research & development / design (technology), bedrijvigheid (business) en omgevingskwaliteit (basics)’.

Tot eind dit jaar subsidies veilig. Daarna?

Te vaag? Bedenk dan dat Brainport 2020 vooral in Brussel aan de poorten rammelt. Neem nu Midpoint-Brabant. Dat weet zijn projectsubsidies van eigen bodem nog tot eind van dit jaar veilig. Daarna moet de bulk van de geldstroom uit Europa komen, Brussel dus. De lobby om dat veilig te stellen, is volop gaande. Maar het moge duidelijk zijn dat gezamenlijke actie namens de zes deelnemende netwerkregio’s erg kan helpen.

Integratie en kruisbestuiving

Daarnaast staan integratie en kruisbestuiving voorop. Niet meer wielen uitvinden dan per se noodzakelijk, van elkaars ervaringen leren, succesformules overnemen. Social innovation is waar Midpoint Brabant zich mee profileert en dat wordt dan ook ‘binnen gebracht’ bij de diverse gremia van Brainport 2020: het directie-overleg, de EU Taskforce, de Kastelenoverleggen en de gezamenlijke aanpak arbeidsmarkt.

Groot belang bij gezamenlijke lobby

Nog steeds te vaag? Bedenk dan dat Midpoint Brabant als compacte regio groot belang heeft bij de gezamenlijke lobby in met name Brussel om eigen programma’s te blijven financieren. Vanuit die gezamenlijkheid ontstaat als vanzelf ook de synchronisatie tussen de diverse netwerk-regio’s en -programma’s, precies zoals ‘Brussel’ het graag ziet.

Meer informatie over Midpoint Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!