Brainport blij met VNO-NCW commissaris

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brainport

De Stichting Brainport is blij met het initiatief van de nieuwe werkgeversvoorzitter Hans de Boer om een zogeheten VNO-NCW commissaris te verbinden aan de Brainport regio.

Brainport blij met VNO-NCW commissaris

Voor een zeer beperkt aantal grootschalige initiatieven zal VNO-NCW commissarissen aanstellen: topmensen uit het bedrijfsleven die zich voor een langere periode verbinden aan initiatieven die gericht zijn op duurzame groei van de Nederlandse economie. De Boer heeft het fenomeen vanmiddag gelanceerd bij zijn aantreden als nieuwe VNO-NCW voorzitter.

Transitie

Brainport heeft de afgelopen twintig jaar een enorme transitie doorgemaakt. Van een regio met krimpende industrie en werkloosheid naar een internationale hightech hotspot in een mondiaal netwerk met innovatieve bedrijven, innovatieve kennisinstellingen en innovatieve overheden. Het bestuur van de Stichting Brainport wil dat de regio deze leidende positie ook in de toekomst kan blijven vasthouden.

Als innovatieve high tech regio is Brainport over de afgelopen tien jaar 50% harder gegroeid dan het landelijk gemiddelde en is het goed voor 10& van de export uiit de toopsectoren en een kwart van alle private investeringen in R&D. Brainport levert ruim 38 procent van alle patenten die in Nederland jaarlijks worden geregistreerd. Van duurzame energie tot veilige mobiliteit en slimme zorg op afstand: in deze regio worden oplossingen bedacht, ontwikkeld en gemaakt voor vraagstukken die overal te wereld spelen rond energie, mobiliteit, veiligheid, voedsel en gezondheid. Zo draagt Brainport, als hightech motor van Nederland, bij aan meer economische groei én aan een duurzamere, gezondere en veiligere samenleving: high tech solutions for global grand challenges.

Roots

Brainportvoorzitter Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven: "Het gaat erom steeds voor de boeggolf uit te blijven. Juist nu het goed gaat moeten we nieuwe lijnen voor de toekomst uitzetten. We blijven daarbij trouw aan onze ‘roots’: de samenwerking van bedrijfsleven, wetenschap en overheid binnen de triple helix, gericht op high-tech maakindustrie en design. We willen oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen ontwikkelen en deze grootschalig uittesten in ‘living labs’, zodat ze uitgroeien tot nieuwe producten voor de export."

Brainport Industries Campus

Een VNO-NCW commissaris zou zich heel concreet kunnen verbinden aan de ambitie om in het noordwesten van Eindhoven een grootschalige gebiedsontwikkeling te realiseren vergelijkbaar met de betekenis van de Tweede Maasvlakte voor de logistieke sector of de Amsterdamse Zuidas voor de financiële sector. Dit gebied, met als kloppend hart de Brainport Industries Campus, moet dusdanig ontwikkeld worden dat het een fysieke hotspot wordt waar eerste, tweede en derde lijns hightech toeleveranciers in Nederland samenkomen en samenwerken. Ideeën en technologische innovaties worden daar omgezet in concrete producten die van grote betekenis zijn voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De High Tech Campus Eindhoven vormt nu al de wereldwijde hotspot voor technologie gedreven R&D en business ontwikkeling. Het noordwesten van Eindhoven moet met de Brainport Industries Campus de wereldwijde hotspot worden voor de hightech toelever/en maakindustrie.

Randvoorwaarde voor de realisering van dit gebied is verbetering van de internationale connectiviteit. Een aantal in gang gezette kansrijke ontwikkelingen moeten worden doorgezet zoals de groei van het luchtverkeer op Eindhoven Airport, betere ontsluiting van de luchthaven en ontwikkeling van de genoemde Brainport Industrie Campus. Daarnaast moet de onderlinge samenhang versterkt worden binnen het gebied en de verbindingen met de andere hotspots in Brainport, zoals bijvoorbeeld de High Tech Campus Eindhoven, TU/e Science Park, Automotive Campus NL en het creatieve cluster op Strijp-S.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!