Brainport Campagne ‘Samen klaar voor de toekomst’ moet bij grote groepen mensen landen

  • Arbeidsmarkt

Een portal die met aansprekende voorbeelden een beeld schetst van de manier waarop mensen zichzelf een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Dat is de website ‘Samen klaar voor de toekomst’, onderdeel van een campagne die 1 mei van start gaat.

Brainport Campagne ‘Samen klaar voor de toekomst’ moet bij grote groepen mensen landen

Initiator van de campagne, waar 240 werkgevers actief bij betrokken worden die hun handtekening onder een eerder gemaakt akkoord gezet hebben, waarvan Leven Lang Ontwikkelen één van de afspraken is, is Brainport Development. Doel is werkgevers, werknemers en ook mensen zonder betaald werk uit de regio Eindhoven bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn hun kwaliteiten te ontdekken, te ontplooien en verder te ontwikkelen. Het is één van de ambities waar Yvonne van Hest zich als programmadirecteur Onderwijs en Arbeidsmarkt sterk voor maakt.

Een papieren uittreksel dat uiteindelijk onderin een la verdwijnt, wordt het als het aan Van Hest ligt allerminst. “Bedrijven krijgen de tools aangereikt mensen in de organisatie de mogelijkheden te laten zien waarover ze beschikken. Wat we niet willen, is hen vertellen wat ze moeten gaan doen.”

Niet bang zijn voor verandering

De rol die de ontwikkelingsmaatschappij vervult, is die van verbinder. Dat gebeurt al in het primair onderwijs. Van Hest: “Het is ongelooflijk belangrijk kinderen kennis te laten maken met het bedrijfsleven” Ook kent ze voorbeelden van docentenstages waarbij een leraar bij een bedrijf meeloopt en de opgedane kennis implementeert in de klas. In dat proces ondersteunt Brainport Development. “Als partner in de regio willen we dat iedereen een lerende houding aanneemt, wat uiteindelijk vanzelf in je systeem gaat zitten. De continue vertaalslag van opgedane kennis naar het onderwijs maken mag een tweede natuur worden. In deze sector moet je zeker niet bang zijn voor verandering.”

Diezelfde overtuiging wil de campagne ‘Samen klaar voor de toekomst’ laten landen bij de beroepsbevolking uit de Brainport regio. Doelgroepen zijn niet alleen werkgevers en werknemers, maar ook zzp’ers, mantelzorgers en mensen die nog op zoek zijn naar werk. “Het hoeft niet perse iets groots te zijn. Het gaat er vooral dat mensen zich afvragen of zij nog steeds aan het leren zijn en wat ze kunnen ondernemen bij het zetten van een volgende stap.”

Toekomstbeeld

Die volgende stap vullen mensen helemaal in naar eigen inzicht, passend bij iemand zijn manier van leven. “Denk aan een mantelzorger, die zich zodra de zorg voor iemand wegvalt afvraagt hoe de vrijgekomen tijd voortaan kan worden ingevuld.” Een korte zelfscan op de portal moet mensen duidelijk maken of ze klaar zijn voor de toekomst. De portal geeft ook een beeld van technologieën van de toekomst, waar iedereen mee te maken krijgt. Op laagdrempelige wijze wordt getoond hoe technieken zoals augmented en virtual reality onze wereld beïnvloeden.

Doelgroep

Van Hest erkent dat binnen het bedrijfsleven volop wordt gesproken over mogelijkheden tot een leven lang ontwikkelen, maar dat dit nog niet bij grote groepen mensen belandt. “Het is het actief ontplooien van eigen kwaliteiten gedurende het hele leven, voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgelegenheids- of maatschappelijk perspectief.”

De website van ‘Samen klaar voor de toekomst’ kan als startpagina worden beschouwd, maar dan mooier. “In de regio bestaan al zoveel initiatieven, die niet voldoende bekend zijn. Nieuwe maar ook bestaande initiateven krijgen een plekje op het online platform, dat ook een stimulans moet zijn voor mensen die niet snel geneigd zijn zelf actie te ondernemen. De 240 kleine én grote werkgevers verspreiden het initiatief weliswaar onder hun werknemers, maar het is ook voor mensen daarbuiten bedoeld.”

Persona’s

Vijf persona’s staan centraal in de campagne, met allemaal een verschillende achtergrond. Die personen zijn straks niet alleen online maar ook in het straatbeeld te herkennen, bijvoorbeeld via abri’s. De Dutch Technology Week in mei wordt aangegrepen om aan de hand van activiteiten het onderwerp én het platform onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk moet een domino-effect ontstaan, zodat steeds meer mensen hun verhaal over de bühne brengen. Net als de leraar uit het basisonderwijs die op een andere manier les is gaan geven, of de statushouder die zich nu inzet voor de gemeente Helmond.

“Wat houdt jezelf continu ontwikkelen nu precies in?”, vraagt ook Van Hest zichzelf weleens af. “Op welke manier laat je medewerkers de vier uur per maand invullen die ze aan zelfontwikkeling mogen besteden? Valt bijvoorbeeld een bezoek aan de sauna daar ook onder? Je bent geneigd te denken van niet, maar het is wel de plek waar ik de beste ideeën opdoe.”

Auteur: Carline Klijn – van Best

Meer informatie over Brainport Development :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!