Brainport Development en BOM bekrachtigen samenwerking

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappoij

Brainport Development (BPD) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) gaan hun samenwerking intensiveren op het gebied van Investeringsbevordering voor een nog sterkere positionering van de Brainport Regio Eindhoven.

Brainport Development en BOM bekrachtigen samenwerking

Het taakveld Investeringsbevordering binnen de Internationale Agenda Brainport richt zich op het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven voor de regio. BOM en BDP spreken zich met deze overeenkomst uit om met een grote doelgerichtheid en efficiëntie te willen werken aan de uitvoering hiervan.

Efficienter werken

Door optimaal gebruik te maken van elkaars capaciteiten kunnen beide partijen efficiënter werken aan de groei van de High Tech industrie in de regio. De samenwerking is 21 januari ondertekend door Jan Pelle, directeur BOM Business Development & Foreign Investments BV, en Imke Carsouw, directievoorzitter Brainport Development NV.

Innovatieve karakter versterken

BOM en BPD richten zich vooral op buitenlandse bedrijven die het innovatie-ecosysteem aanvullen en versterken, met name binnen High Tech systems inclusief (Solar)energy, Automotive and Mobility, Foodprocessing, Lifes Sciences en Gezondheid.

Behoud van bedrijven

Om buitenlandse investeerders te binden aan Zuidoost-Brabant volgen BOM en BPD diverse strategieën. Voor een aantal sectoren zal er een strategisch acquisitieplan worden opgesteld i.s.m. de toonaangevende bedrijven en kennisinstellingen uit de regio. Daarnaast zal het accent de komende tijd nog zwaarder liggen op het Current Investor Development programma, waarbij intensief aandacht wordt geschonken aan de reeds gevestigde bedrijven met als doel behoud, begeleiding in groei en het genereren van nieuwe contacten.

Samen zal er ook gewerkt worden aan een betere benutting van de capaciteit en binnen het bestaande netwerk van overheden, intermediairs, kennisinstellingen en bedrijven voor een goede profilering van Brainport Regio Eindhoven.

Betere samenwerking

BOM en BDP hopen met deze overeenkomst een sterkere performance in de Brainport Regio Eindhoven te realiseren met betrekking tot het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven. Hierbij wordt gestreefd naar betere onderlinge samenwerking en synergie en het aanbrengen van nog meer focus op investeerders die het innovatie-ecosysteem aanvullen en versterken.

De samenwerkingsovereenkomst geldt voor de looptijd van de meerjarenprogramma’s 2013-2016 van BOM Foreign Investments en Brainport Development en wordt na evaluatie gecontinueerd.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!