Brainport talentBOX voor schaarse technologen en IT’ers

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Brainport Development

Bedrijven en organisaties uit de Brainport regio bundelen hun krachten om wereldwijd, schaarse technologen en IT’ers aan te trekken. Zij lanceren vrijdag 10 oktober de Brainport talentBOX.

Brainport talentBOX voor schaarse technologen en IT’ers

Een digitaal platform dat werkzoekenden automatisch matcht met passende vacatures en dat werkgevers in staat stelt goed gekwalificeerde kandidaten, waarvoor zij zelf niet meteen een passende functie hebben, voor de regio te behouden.

De talentBOX is gericht op Nederlandse en internationale tech- en IT-professionals op mbo-, hbo- en wo-niveau. Het platform bevat vacatures die variëren van research en development tot technische functies in de maakindustrie. Met behulp van een innovatief matchingsmechanisme kunnen werkzoekenden makkelijk zien welke vacatures en werkgevers het beste aansluiten bij hun profiel.

Profielen delen

Ook werkgevers kunnen het matchingsmechanisme benutten om eenvoudig te zien welke kandidaten in de talentBOX geschikt zijn voor hun organisatie. Bovendien stelt de talentBOX de aangesloten werkgevers in staat om samen geschikte kandidaten voor de regio te behouden. Het profiel van een sollicitant die op een bepaald moment net niet past bij de ene werkgever wordt, na zijn goedkeuring, opgenomen in de talentBOX en komt zo onder de aandacht van een andere werkgever waar hij mogelijk wel past. Op deze manier gaat talent niet voor de Brainport regio verloren.

Brainport Talent Centre

De talentBOX is een initiatief van het Brainport Talent Centre, een samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden uit de Brainport regio en andere delen van Nederland. Het Brainport Talent Centre heeft als doel wereldwijd, schaars talent aan te trekken en te behouden. Tot de deelnemers behoren onder meer ASML, Holst Centre, Bosch, NTS-Group, Smits Machinefabriek en TNO.

“Het beschikken over de juiste mensen is enerzijds van groot belang voor het voorbestaan van de bedrijven en organisaties en anderzijds voor verdere groei,” aldus programmamanager bij Brainport Development, Yvonne van Hest. “Ook leidt de aanwezigheid van goed gekwalificeerde tech- en IT-professionals tot een gunstig investerings- en vestigingsklimaat en dat maakt Brainport en Nederland aantrekkelijk voor internationale bedrijven.”

Activiteiten

De talentBOX is één van de middelen die het Brainport Talent Centre inzet. Andere activiteiten zijn onder meer wereldwijde promotie van de Brainport regio, promotie van bij het Talent Centre aangesloten organisaties en het traineeprogramma Erasmus+. Dit is een programma waarbij studenten uit Europa een stageplaats krijgen bij tech bedrijven in de regio waarna zij daar vervolgens een vaste aanstelling kunnen krijgen.

In de loop van volgend jaar wordt bovendien gestart met de opzet van de zogenoemde Brainport Communities. Dit zijn inhoudelijke netwerken waarin experts van over de hele wereld hun kennis en ervaring over tech- en IT-onderwerpen delen. Zo zien potentieel werkzoekenden wat Brainport hen te bieden heeft.

Samen sterker

“De bedrijven en organisaties werken samen in het Brainport Talent Centre omdat zij dan simpelweg veel sterker staan op de wereldwijde arbeidsmarkt,” vertelt Yvonne van Hest. ”De vraag naar tech- en IT-professionals is groot en zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. We hebben te maken met vergrijzing en er kiezen nog steeds te weinig mensen in Nederland voor een tech- of IT-opleiding. Daarnaast ligt het probleem niet alleen bij starters, juist het tekort aan ervaren mensen stijgt. Deze schaarste aan geschikte capaciteit vereist innovatieve manieren om de nationale en internationale arbeidsmarkt te bewerken.”

Bekijk de Brainport talentBOX website op www.talentbox.nl.

Meer informatie over Brainport Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!