Brainport vraagt meer betrokkenheid van Brabantse CFO’s

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Gemeente Eindhoven

Burgemeester Van Gijzel roept de financiële experts van Brabant op om mee te denken over financieringsvraagstukken in Brainport regio Eindhoven.

Brainport vraagt meer betrokkenheid van Brabantse CFO’s

Op maandag 27 mei sprak hij op de High Tech Campus Eindhoven de bezoekers van het Brabant Finance Event toe, een congres voor financiële managers uit de hele provincie.

"We hebben een wereld te winnen samen”, aldus de burgemeester. “De afgelopen jaren zijn er door de samenwerkende partijen in onze regio vele initiatieven ontplooid om de financiering van bedrijven in de regio te verbeteren, zodat ze kunnen doorgroeien. Maar het blijft moeilijk om grote Nederlandse financiers aan te trekken om te investeren in onze innovatieve regio, met name voor de wat kleinere bedrijven die nog moeten doorgroeien. Onze bedrijfsprocessen in de High Tech maakindustrie zijn nou eenmaal minder eenvoudig te doorgronden dan de sectoren waar Nederland traditioneel mee verweven is: landbouw en handel.”

Investeren in Nederland

Volgens Van Gijzel heeft Nederland nooit echt een focus gehad op industriebeleid en is er dus ook geen traditie opgebouwd van financiering van dit soort bedrijfsprocessen. Het is daarom eenvoudiger om bijvoorbeeld in de Verenigde Staten financiers te vinden dan in Nederland. “Terwijl er wel veel geld van Nederlandse investeerders, banken en pensioenfondsen - maar ook privékapitaal - de grens over gaat om in buitenlandse bedrijven te helpen bij hun groei. Het wordt tijd dat de Nederlandse investeerders meer gaan meedenken over hoe zij kunnen bijdragen aan de lange termijn economische ontwikkeling van Nederland. Die toekomst ligt absoluut in deze regio. Mensen als Marcel Boekhoorn, de koper van de High Tech Campus, zien het wel. Maar ook de rest moet nu snel volgen.”

Succes essentieel voor Nederland

Brainport regio Eindhoven kent al jaren betere groeicijfers dan de rest van Nederland en loopt in vele economische ranglijsten in lijn met bijvoorbeeld regio’s als Baden-Wurttemberg en Bayern in Duitsland. Uit recente CBS-cijfers blijkt dat Eindhoven ook in 2012 een teruglopende werkloosheid kende, dwars tegen de landelijke trend in. Omdat de toegevoegde waarde van producten uit de Brainport zo groot is, is succes van deze regio essentieel voor de economische toekomst van Nederland.

Lastig voor kleine bedrijven

Van Gijzel: “Maar ondanks het belang en het huidige succes van de regio blijft het voor met name kleine bedrijven moeilijk om investeerders te vinden. Als dit zo doorgaat vertrekken waardevolle ondernemers uit Nederland, die anders hadden kunnen doorgroeien tot banenmotors in de regio en ver daarbuiten. Dat is bijvoorbeeld eerder al gebeurd met Shapeways, dat 3D printing op de kaart had kunnen zetten maar noodgedwongen naar Amerika uitweek omdat net bedrijf niet aan investeerders geraakte. En ik vrees ook voor een aantal andere kleine bedrijven met een groot potentieel.” De burgemeester riep de financiële experts dan ook om in de geest van de regio innovatief mee te denken, over nieuwe manieren van financiering.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!