Brainportregio kiest nieuwe economische strategie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brainport

Het bestuur van de stichting Brainport heeft maandagochtend 1 juni in het Parktheater te Eindhoven een nieuwe strategie gepresenteerd: Brainport Next Generation.

Brainportregio kiest nieuwe economische strategie

Om ook in de toekomst voorop te blijven lopen als succesvolle hotspot voor hightech maakindustrie en design. Het doel is om Brainport Regio Eindhoven behalve slim en sterk, vooral adaptief te maken om doeltreffend te reageren op de snelle veranderingen in de samenleving en de economische wereld.

De stichting Brainport onderstreept dat het economisch goed gaat met Brainport Regio Eindhoven. De regionale economie groeide de afgelopen tien jaar gemiddeld 50 procent harder dan de rest van Nederland. De werkloosheidscijfers liggen sindsdien altijd onder het Nederlands gemiddelde. Het aantal start-ups nam aanzienlijk toe en meer buitenlandse bedrijven openden hier een vestiging. Het aantal internationale kenniswerkers in Zuidoost-Nederland is in vijf jaar verdrievoudigd. Maar het succesvolle en unieke  samenwerkingsmodel tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is geen garantie voor de toekomst. Daarvoor gaan de technologische ontwikkelingen in toenemend tempo te snel.

Burgemeester Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van het stichtingsbestuur Brainport: “Snel en kundig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is een noodzaak. Wie zich het beste aanpast, overleeft uiteindelijk. Dit kan door complexe technologie toepasbaar te maken op de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Een aanpak die voortdurend vernieuwt. Een strategie die uitdaagt om effectief te reageren op de economische kansen die ons pad in hoog tempo gaan kruisen. Het toekomstig succes van Brainport is een economie waarin meer mensen meedoen en een meer concurrerende manier van werken een groter verdienvermogen oplevert: Brainport Next Generation.”

Multi Helix

Brainport Regio Eindhoven gaat investeren in ‘enablers for growth’: de domeinen ‘People’, ‘Technology’, ‘Business’, ‘Basics’ en ‘Internationalisering’ om het ecosysteem op topniveau te brengen en houden. Dit zijn de fundamenten van de strategie van Brainport Next Generation. Omdat niemand de toekomst precies kan voorspellen, ziet het stichtingsbestuur geen heil in een vast uitgestippelde route. Imke Carsouw, algemeen directeur Brainport Development: “We zoeken een nieuwe weg naar de toekomst. Het zal deels chaotisch zijn en disruptief. We moeten vooraf accepteren dat we af en toe ‘out-of-control’ zullen zijn. We moeten fouten accepteren en er juist van leren. Sneller wisselen en slimme coalities aangaan. We gaan daarom van triple helix naar multi helix. Niet langer een driehoek tussen overheid-bedrijfsleven-onderwijs vormen, maar burgers, klanten, consumenten, investeerders, designers, kunstenaars en corporaties erbij betrekken. Uitproberen, mis durven laten gaan en weer doorgaan. Brainport richt zich juist op die uitdagingen waar we met onze unieke combinatie van techniek én design én sociale én organisatorische innovatie de meeste waarde kan toevoegen. Daar zijn we sterk in, dat is deel van ons unieke DNA.”

Grand Challenges

Oplossingen voor de ‘grand challenges’ rondom gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid bieden nieuwe, aanvullende kansen volgens het stichtingsbestuur. Een gezonder en langer leven voor ouderen, duurzame zonne-energie toepassingen, efficiënt en veilig weggebruik, gezonder voedsel en stedelijke veiligheid vormen zulke uitdagingen. Ze bieden veel hightech bedrijven in de Brainportregio een nieuw marktvenster. Als ze daarbij aansluiting zoeken met andere sectoren, zullen ze wereldwijde markten aanboren die voorheen niet bestonden.

Living Labs

Het bedenken van oplossingen en deze omzetten in nieuwe producten en diensten, zal voor een deel gaan plaatsvinden in grootschalige ‘living labs’ waaraan bijvoorbeeld duizenden wijkbewoners of automobilisten aan kunnen deelnemen. Geen eenvoudige opgave, maar schaalgrootte is noodzakelijk om daadwerkelijk impact te kunnen genereren. Door gebruikers, klanten en inwoners centraal te stellen, wordt een vroege implementatie van steeds snellere innovaties mogelijk. De mensen die in de Brainportregio wonen, werken en studeren gaan als eerste ervaren hoe technologie hun leven kan verbeteren. Ze tonen hiermee de kracht van het unieke ecosysteem en groeien zo  uit tot de beste ambassadeurs die Brainportregio zich kan wensen.

Meer informatie over Brainport Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!