Brandveiligheid bedrijven Moerdijk niet in geding

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Moerdijk

Onlangs informeerde Staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer met een brief over de stand van zaken rondom de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen. In de brief worden zeven Moerdijkse bedrijven genoemd.

Brandveiligheid bedrijven Moerdijk niet in geding

De bedrijven hebben weliswaar allemaal een goedwerkende brandblusinstallatie, maar van een aantal zijn de voorgeschreven documenten nog niet op orde. “Vermelding op de lijst betekent niet automatisch dat de (brand)veiligheid bij een bedrijf in het geding is,” zo laat Mansveld weten.

Brief Staatssecretaris

In haar brief van 15 mei 2013  informeerde Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer over de stand van zaken van de naleving van de brandveiligheidseisen bij opslag van gevaarlijke stoffen. Bij de brief voegt zij een lijst van 108 bedrijven, waaronder 7 uit Moerdijk.

Volgens Mansveld bekeek de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) of deze bedrijven een actuele vergunning hebben en/of beschikken over een goedgekeurd inspectierapport van de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen. Niet alle bedrijven voldoen nog aan die eisen. Maar Mansveld benadrukt dat uit deze lijst van bedrijven niet direct afgeleid kan of mag worden dat het veiligheidsniveau van deze bedrijven ernstig tekortschiet.

Veranderde regels

Dat sommige bedrijven nog niet voldoen heeft te maken met inmiddels gewijzigde en strenger geworden regelgeving, de zogenaamde PGS 15 richtlijn. Deze milieurichtlijn regelt het niveau van  brandveiligheidsvoorzieningen bij bedrijven met gevaarlijke opslag. Ook bestaande brandveiligheidsvoorzieningen moeten op termijn aan deze zwaardere eisen voldoen. In deze richtlijn gelden ook bepaalde administratieve vereisten.

Aan deze laatste vereisten kunnen sommige bedrijven om praktische redenen nog niet voldoen. Deze bedrijven doen wel hun best om zo snel mogelijk ook de administratieve zaken op orde te hebben.

Geen direct gevaar bedrijven Moerdijk

De inspectielijst noemt zeven bedrijven uit de gemeente Moerdijk. Hoewel deze bedrijven op de lijst voorkomen, betekent dit niet dat deze bedrijven onveilig zijn. Alle bedrijven worden beschermd door goed werkende brandveiligheidsinstallaties. Van de zeven genoemde bedrijven voldoen twee bedrijven gewoon aan alle vereisten.

Vier bedrijven krijgen een zogenaamde ‘dubbele conclusie’, (een “IR Ja/Nee conclusie”), voor het functioneren van de brandveiligheidsvoorzieningen. Dat betekent dat de voorzieningen wel functioneren en beschermen, maar (nog) niet volledig voldoen aan de nieuwe administratieve eisen. De reden hiervoor zijn uiteenlopend, bijvoorbeeld het op korte termijn vervangen van installaties, het vergroten van de activiteiten, of zelfs op korte termijn stoppen met de activiteiten vanwege bedrijfsverplaatsing.

Van één bedrijf in Moerdijk stelt de Inspectie vast dat het bedrijf niet voldoet. De gemeente Moerdijk vindt dat niet terecht omdat hier sprake is van een vertekend beeld. Ook dit bedrijf kan de dubbele conclusie krijgen, mede vanwege een veranderde bedrijfsvoering in de toekomst. Er wordt daarom op korte termijn een geheel nieuwe brandmeldinstallatie ontworpen en geplaatst.

Toezicht

De gemeente houdt de komende tijd samen met de Inspectie en de brandweer de op de lijst genoemde bedrijven nauwlettend in de gaten. Doel is om te zorgen dat ook deze bedrijven binnen een zo kort mogelijke termijn voldoen aan de administratieve vereisten. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren verschilt per bedrijf. De termijn is namelijk afhankelijk van de bestaande situatie.

Als de bedrijven niet binnen de individuele termijnen voldoen, dan treedt de gemeente handhavend op.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!