Breda aan de slag met innovatieve re-integratieproeftuin

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Breda

Gemeente Breda heeft afgelopen maanden samen met diverse organisaties en werkzoekenden hard gewerkt aan de voorbereiding van enkele innovatieve projecten.

Breda aan de slag met innovatieve re-integratieproeftuin

Vijf innovatieve projecten gaan in september van start. Avans, Brood en Rozen, Seneca Consultancy, Congruensis en de gemeente voeren de projecten uit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van de gemeenteraad om te starten met een re-integratieproeftuin.

Projectvoorstellen indienen

Cees Meeuwis, wethouder Werk en Ondernemen: “Projectvoorstellen kunnen nog steeds ingediend worden. De beoordelingscriteria zijn beperkt, omdat we vooral ruimte willen geven aan innovatieve manieren om mensen aan  werk te helpen. Inmiddels hebben verschillende organisaties projectvoorstellen ingediend. Vijf zijn er al goedgekeurd. Hiermee kunnen we nu starten”.

Samen met het onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en werkzoekenden zijn de goedgekeurde projecten tot stand gekomen en de afgelopen maanden verder voorbereid. In september gaan ze daadwerkelijk starten.

Vijf projecten

  1. Zo gaat het lectoraat HRM van Avans Hogeschool samen met vierdejaars studenten en de Gemeente Breda onderzoek doen naar de succesfactoren van succesvolle uitstroom van langdurig werklozen naar werk. Centraal in dit onderzoek is een positieve benaderingswijze. De focus ligt op het verhaal van de werkzoekenden zelf. In plaats van zoeken naar belemmeringen, richt het onderzoek zich juist op de succesfactoren. Op deze manier is nog niet eerder onderzoek gedaan naar re-integratie van werklozen.
  2. Bij Brood en Rozen zijn het werkzoekende vrouwen die van begin tot eind inspraak hebben gehad op de ontwikkeling van het project. Een project waarin bijstandsvrouwen elkaar inspireren en door training begeleidt worden naar werk.
  3. Seneca Consultancy wil met het project LEF gedragsverandering bereiken. Het programma is gericht op “inzicht in de mens, een proactieve houding en eruit halen wat erin zit”.
  4. Congruensis start een pilot onder langdurig werklozen, genaamd Treffr. Een kort en intens ervaringsgericht programma van 6 weken om mensen in hun kracht te brengen. Het fundament van de training is persoonlijke aandacht.
  5. De gemeente start met een pilot Ondernemen naar vermogen. Een pilot voor cliënten met een bijstandsuitkering, die ambities hebben voor ondernemen en vanwege hun beperking niet deel kunnen nemen aan de huidige regelingen.

In de beleidsnota Werken@Breda, nota re-integratie/participatie 2013-2014 is voor 2013 een bedrag van € 300.000 gereserveerd voor innovatieve projectvoorstellen, die een bijdrage leveren aan het begeleiden van werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering naar werk.

Projectvoorstellen kunnen nog tot en met 31 december 2013 ingediend worden, via het e-mailadres reintegratieproeftuin@breda.nl.

Meer informatie over Avans Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!