Breda blijft sociaal-economisch sterke stad

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Breda

Breda is sociaal-economisch een sterke stad met een diversiteit aan bewoners en woningen. De stad doet het in de rij van de tien grootste steden redelijk goed. Dat blijkt uit het landelijk onderzoek ‘Atlas 2013 Breda’.

Breda blijft sociaal-economisch sterke stad

In de Atlas worden elk jaar de 50 grootste gemeenten van Nederland op veertig onderwerpen vergeleken. Breda scoort in het algemeen positiever dan het gemiddelde (25ste plaats) van de 50 grotere steden. Breda scoort zeer positief op diverse onderdelen, zoals koopwoningen, huizenprijzen, sociaal economisch, arbeidsongeschiktheid, bijstand, armoede en veiligheid.

Breda heeft redelijk veel werkgelegenheid voor gemiddeld meer hoogopgeleiden en vrouwen. De economische potentie is nog altijd sterk.

Groen en water

Dit jaar krijgt het thema ‘groen en water’ de aandacht. Breda scoort voor groen en water in en om de stad (voor omvang en kwaliteit) rond het gemiddelde van de 50 steden. Minder scoort Breda op de hoeveelheid openbaar groen, dit is met name toe te schrijven aan de geringe grootte van de Bredase parken. De score voor bos en kwaliteitsakkers en –weilanden is bovengemiddeld.

Cultuur en veiligheid

Breda heeft een lagere score (26ste) voor woonaantrekkelijkheid. Deze wordt bepaald door acht indicatoren, waaronder de twee laag scorende namelijk cultureel aanbod (podiumkunsten) en veiligheid. Het culturele aanbod (gemeten in aantal uitvoeringen in podiumkunsten per duizend inwoners) is gedaald van de 27ste plaats naar de 32ste plaats. Het cultuurbeleid in Breda heeft als speerpunten beeldcultuur en erfgoed. Deze activiteiten vallen grotendeels buiten het podiumkunstenaanbod en zijn dus niet meegewogen in het onderzoek.

De veiligheid (gemeten op basis van geweldsmisdrijven en vernielingen) is voor het eerst sinds jaren verbeterd: Breda stijgt van een 33ste naar een 29ste plaats. De veiligheid is van de B5 (Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg en Breda) in Breda het best.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!