Bredase economie gestabiliseert, 2014 in teken van herstel

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Breda

Na een aantal jaren van krimp, stabiliseert de economie van Breda zich in 2014. Dit meldt de Economische Barometer Breda die maandagavond 3 februari 2014 is gepresenteerd bij Avans Hogeschool.

Bredase economie gestabiliseert, 2014 in teken van herstel

De Economische Barometer Breda - een samenwerkingsverband tussen de Avans Hogeschool, de Rabobank Breda en de Gemeente Breda - komt voor 2014 uit op een 5,5.  Het is nog altijd een onvoldoende, maar de dalende tendens van de afgelopen jaren is doorbroken. In 2013 kwam de barometerstand uit op een 5,4. Het is de dertiende keer op rij dat de barometer is opgesteld.

De barometer geeft inzicht in de huidige stand van de economie in Breda. Het thema is dit jaar de zzp'ers’ers en hun netwerken. Uit de cijfers blijkt dat 2013 op alle terreinen een zwaar jaar is geweest. In 2014 worden echter de eerste tekenen van herstel verwacht. Zo laat het producenten- en het consumentenvertrouwen voor het eerst sinds lange tijd een verbetering in de score zien.

Werkgelegenheid gedaald

Voor het tweede jaar op rij daalt de werkgelegenheid in Breda; in 2013 zijn bijna 1.200 banen verloren gegaan. Deze daling was het grootst in de sectoren groothandel, gezondheids- en welzijnszorg en bouwnijverheid. Gelukkig waren er ook sectoren waarin de werkgelegenheid wel is toegenomen: informatie en communicatie, vervoer en opslag, overige dienstverlening en cultuur, sport en recreatie. Deze toename was niet voldoende om de daling in de overige sectoren te compenseren.  Naar verwachting zal de werkgelegenheid ook in 2014 nog licht dalen (- 0,6%).

Verreweg de grootste sector is de gezondheids- en welzijnssector. In totaal werken daar 16.700 mensen. Op de tweede en de derde plaats komen de sectoren advisering en onderzoek en detailhandel, allebei met circa 10.000 personen. Het aantal vestigingen neemt in 2013 toe per saldo met 5%. De groei – met ongeveer 800 bedrijven – doet zich voor het overgrote deel voor bij éénpersoonsbedrijven. In  totaal zijn er in Breda in 2013 15.408 bedrijven. Twee van de drie bedrijven in Breda zijn zzp'ers, zp’ers of éénmanszaken.

Arbeidsmarkt herstelt niet voor 2015

De werkloosheid in Breda steeg in 2013 fors, tot 7.400 personen. Het werkloosheidsniveau komt daarmee omgerekend uit op 9,9%. In 2014 wordt een verdere toename verwacht naar 10,7%. Vanaf 2015 wordt uitgegaan van een geleidelijke daling van het werkloosheidsniveau.

Het aantal vacatures daalt al enkele jaren en is sinds 2013 lager dan het aantal werklozen. Vanaf 2014 lijkt het aantal vacatures weer toe te nemen, vooral als gevolg van de vervangingsvraag.

Producenten- en consumentenvertrouwen neemt licht toe

Het omslagpunt lijkt bereikt. Na een aantal jaren met dalende cijfers voor het vertrouwen van producenten en consumenten is voor het eerst een lichte kentering zichtbaar.

Het vertrouwen van producenten in de stad wordt tweemaal per jaar gemeten. Bij de laatste meting – in december 2013 – kwam de totaalscore uit op een 5,9 (5,5 in mei 2013). Dat is weliswaar een verbetering, maar nog altijd onder de 6. Een 6 geeft aan dat het vertrouwen gelijk blijft aan het vertrouwen in de voorgaande periode.

Ook het consumentenvertrouwen wordt ieder half jaar gemeten. Na een dieptepunt in december 2012  (-53), is nu voor de tweede keer op rij een verbetering zichtbaar. De score komt in december 2013 uit op -17. De vergelijkbare meting in heel Nederland laat eveneens een verbetering zien. De score is nog altijd negatief. Dat betekent dat het aantal mensen dat een verslechtering ziet, nog altijd groter is dan het aantal mensen dat een verbetering ziet. Het verschil wordt echter wel steeds kleiner.

Winkelleegstand neemt toe

Met een sterke binnenstad en één van de grootste woonboulevards van Nederland heeft Breda zich op de kaart gezet als een belangrijke winkelstad. Maar ook in Breda is de crisis voelbaar en stijgt de winkelleegstand van 33.900 m2 naar 39.000 m2. Dat is 10% van het totale winkelvloeroppervlak.
Het aantal verkooppunten stabiliseert in Breda op circa 1.450 winkels. Wel was er in de afgelopen jaren een flinke toename van het winkelvloeroppervlak;  in 2013 wordt een stabilisatie zichtbaar.

Leegstand kantoren en bedrijven blijft hoog

De vastgoedmarkt heeft het de laatste jaren zwaar te verduren. Door vraaguitval is het transactievolume fors onderuit gegaan, het aanbod groeide sneller dan verwacht, de leegstand nam sterk toe. De prijzen staan onder druk en het aantal nieuwbouwprojecten is flink afgenomen.

Het commercieel aanbod van bedrijven blijft in Breda op een hoog niveau van 269.900 m2 staan. Ten opzichte van 2009 ligt het commercieel aanbod ruim drie kwart hoger.

Ook het commercieel aanbod van kantoorruimten in Breda blijft op een aanhoudend hoog niveau (168.500 m2). Ten opzichte van 2009 is het commercieel aanbod verdubbeld.

Rol van zzp'ers in Breda neemt toe

Het aantal startende bedrijven in Breda neemt toe. In 2013 waren dit er bijna 1.900. Ruim 80% van deze bedrijven is  een éénmansbedrijf (ruim 1.500). In totaal zijn er inmiddels meer dan 9.000 ondernemers in Breda die als zzp'er werken.

De belangrijkste reden om te starten als zzp'ers  is ‘het beter kunnen benutten van de eigen capaciteiten’, zo blijkt uit het uitgevoerde AVANS-onderzoek naar dit thema-onderwerp.  Bijna 90% van de respondenten noemt dit als belangrijkste reden. Direct gevolgd door ‘meer vrijheid in het werk (78%) en ‘een betere balans tussen werk en privé’ (74%). Duidelijk minder vaak worden economische redenen genoemd , zoals ‘een beter inkomen’ (44%) of ‘ geen baan kunnen vinden’(34%).

zzp'ers gebruiken meerdere netwerken bij het uitoefenen van hun bedrijf. Linkedin scoort daarbij het hoogste , met 82% actief gebruik. Direct gevolgd door Facebook (58%) en Twitter (42%). Om elkaar ook fysiek te ontmoeten, wordt vooral gebruik gemaakt van Open coffee Breda (50%), de borrel van de Kamer van Koophandel (44%) en Club 76 (41%).

Meer informatie over Avans Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!