Brede samenwerking verhoogt veiligheid Eindhovense bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Eindhoven

Op maandag 5 oktober ondertekenden de gemeente, brandweer, politie en de ondernemersverenigingen van de bedrijventerreinen Esp, Flight Forum en Eindhoven Airport het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen.

Brede samenwerking verhoogt veiligheid Eindhovense bedrijventerreinen

Een samenwerkingsovereenkomst waarin ondernemersverenigingen zich samen met politie, brandweer en gemeente inzetten voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Esp, ontving in 2012 hun eerste Keurmerk Veilig Ondernemen. Voor Flight Forum/Eindhoven Airport is dit het eerste Keurmerk. Door de ondertekening van het convenant tussen alle partijen is het keurmerk nu geldig tot 2018. Het bevestigt de prima samenwerking tussen publieke en private partijen. Waarbij iedereen zich vanuit zijn verantwoordelijkheid inzet voor leefbare bedrijventerreinen, die schoon zijn, waar weinig vandalisme plaatsvindt en die goed onderhouden zijn.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een van de initiatieven die subsidie krijgt uit de overeenkomst tussen de Stichting Ondernemersverenigingen Eindhoven e.o en de gemeente uit 2013. Hierin stelde de gemeente Eindhoven € 500.000,- beschikbaar voor maatregelen die leiden tot verbetering van veiligheid en leefbaarheid van bedrijventerreinen. “Het keurmerk is vooral ook een stimulans voor ondernemersverenigingen om zelf verantwoording te nemen over het terrein.”, aldus wethouder Staf Depla van Economie en Werkgelegenheid. Zo krijgen ondernemers kortingen op hun brand-, inbraak- en diefstalverzekeringen als ze aantoonbaar actief meedoen in het keurmerk en zijn aangesloten bij de ondernemersvereniging.

Naast Esp, FlightForum en Eindhoven Airport beschikken ook de bedrijventerreinen de Hurk, Kapelbeemd, GDC Acht, Park Forum en Rapenland over het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Keurmerk Veilig Ondernemen is een samenwerkingsagenda op gebied van leefbaarheid en veiligheid op bedrijventerreinen, door gemeenten, ondernemersverenigingen, politie en brandweer.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!