home » nieuws » Bouw »

Brummen gestart met procedure voor aanbesteding scholenclusters

  • Bouw
  • Bron: Gemeente Brummen

Met instemming van de zes betrokken schoolbesturen is de gemeente Brummen de nieuwe aanbestedingsprocedure gestart voor de bouw van drie clusterscholen in Brummen.

Dit gebeurde door een aankondiging op de aanbestedingskalender. De gemeente gaat hiermee op zoek naar bedrijven die de realisatie van drie scholen voor hun rekening willen nemen. Dit op basis van het principe Design & Build. Dit betekent dat de opdracht zowel het ontwerpen van de scholen bevat als het bouwen ervan. Bij een goed verloop van de procedure worden de scholen eind 2015 opgeleverd.

Bouwen voor kinderen

Aanleiding voor deze procedure was een uitspraak van het Gerechtshof om de opdracht tot realisatie opnieuw aan te besteden. “Deze rechtelijke uitspraak was een flinke tegenvaller, maar het bood ook veel energie aan de schoolbesturen en de gemeente om met elkaar de schouders eronder te zetten”, licht verantwoordelijk wethouder Bart Elbers toe. “We hebben samen afgesproken dat de vertraging die deze rechtelijke uitspraak met zich mee brengt tot een minimum moet worden beperkt en dat we er met zijn allen voor gaan om tot realisatie van de scholenclusters te komen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we bouwen voor kinderen. De kwaliteit van het onderwijs is daarbij het uitgangspunt.” Elbers laat ook weten dat de gedwongen ‘pas op de plaats’ ook als voordeel had dat er een nieuw actueel plan van aanpak opgesteld kon worden en dat in goed overleg tussen de scholen ook gekozen is voor een nieuwe indeling van een van de scholenclusters.

Drie scholenclusters

De opdracht die nu geplaatst is op de aanbestedingskalender bevat de realisatie van een drietal clusterscholen. Elke clusterschool wordt daarbij gezien als een perceel, waarvoor een marktpartij zich kan inschrijven. Na een zorgvuldige voorselectie, waarvoor de spelregels uitgebreid in de selectieleidraad zijn beschreven, worden per perceel vijf aanbieders geselecteerd. Zij worden uitgenodigd deel te nemen aan de volgende fase van de aanbesteding: de gunningsfase. De drie clusterscholen waar het concreet om gaat zijn:

  1. Locatie Sweelinckstraat in Eerbeek (deze biedt onderdak aan de Cornelis Jetses en De Triangel)
  2. Locatie Meengatstraat in Brummen (bestemt voor de Wilhelminaschool en de Oecumenische basisschool)
  3. Locatie Lorentzstraat in Eerbeek (voor de C. van Leeuwenschool en De Enk)

Kwaliteit en prijs

In goed overleg met de betrokken scholen is de aanbesteding voorbereid. “Kwaliteit staat voorop en uiteraard zijn ook de kosten een belangrijke wegingsfactor”, laat Elbers weten. De opdracht is gesplitst in drie aparte percelen (scholen). Elbers: “Per perceel vindt een selectie en beoordeling plaats. De opdracht wordt ook per perceel afzonderlijk gegund aan de aanbieder die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft gedaan.

In de bouwsector wordt EMVI ook wel het gunnen op waarde genoemd. Bij een EMVI-aanbesteding wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar wordt veel waarde gehecht aan onder andere kwalitatieve criteria. Denk bijvoorbeeld aan het flexibel gebruik van ruimten, aandacht voor duurzaamheid bij alle aspecten van het ontwerp en de voorkeur voor een snelle realisatietijd.” De aankondiging en de selectieleidraad zijn te vinden op deze website van de Gemeente Brummen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!