‘Brusselse steun telers goede eerste stap’

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd dat de Europese Commissie de urgentie van de gevolgen van het Russische importverbod voor een groot aantal land- en tuinbouwproducten inziet en snel tot maatregelen overgaat.

‘Brusselse steun telers goede eerste stap’

De commissie heeft vandaag bekengemaakt dat zij in eerste instantie 125 miljoen euro uittrekt om getroffen ondernemers tegemoet te komen. Met dat geld kunnen telers tegen betaling hun producten niet oogsten of hun oogst van de markt halen. Bij bepaalde versproducten zoals tomaten is door het wegvallen van de Russische markt een drastisch negatief prijseffect ontstaan, dat zonder deze volumemaatregelen alleen maar erger zou worden.

Eerste stap

MKB-Nederland en VNO-NCW noemen het Europese besluit een goede eerste stap. De situatie voor groente- en fruittelers is het meest nijpend. De ondernemersorganisaties vinden dat de marktsituatie nauwlettend moet worden gevolgd en goed moet worden gekeken of en zo ja welke aanvullende maatregelen eventueel nodig zijn voor andere producten of sectoren. Het bedrag van 125 miljoen voor de telers lijkt voor nu voldoende. MKB-Nederland en VNO-NCW gaan ervan dat extra budget beschikbaar komt als mocht blijken dat dat niet zo is.

Compensatie

De ondernemersorganisaties hebben eerder samen met LTO Nederland een brief naar het kabinet gestuurd waarin zij hebben gevraagd om naast nationaal flankerend beleid in Brussel te pleiten voor een stevig compensatiepakket. De maatregelen die de Europese Commissie nu neemt komen geheel overeen met de ondernemersinzet.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!