Bundeling van krachten Bos-H en BZW 's-Hertogenbosch.

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging

Per 1 januari 2010 hebben ondernemers in de regio 's-Hertogenbosch een sterk ondernemersnetwerk.

De besturen Bos-H (een koepelvan 8 Bossche bedrijventerreinverenigingen) en BZW 's-Hertogenbosch gaan samen verder. 
Met ingang van dit jaar hebben de ondernemers in de regio 's-Hertogenbosch één sterk ondernemersnetwerk.
Het bestuur van het Bedrijvenoverleg 's-Hertogenbosch (Bos-H) en het bestuur van de BZW 's-Hertogenbosch gaan hun krachten bundelen.
De bestuursleden van Bos-H treden met ingang van begin 2010 toe tot het bestuur van de BZW 's-Hertogenbosch.
 
Bos-H is een koepel van acht bedrijventerreinverenigingen.
In het bestuur zitten de voorzitters van de ondernemersverenigingen De Brand, Pettelaar, De Herven, Spoorzone, Rietvelden-De Vutter,
High Tech Maaspoort, Empel en het Rosmalens Ondernemers Contact plus portefeuillehouders op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt,
Ruimtelijke Ordening & Regionale Samenwerking, Verkeer & Vervoer en Beveiliging.
Deze bestuursleden schuiven aan bij het bestuur van BZW 's-Hertogenbosch, dat vooruitlopend op de samenwerking slechts bestond uit vier personen.
 
Stevige structuur.

De krachtenbundeling leidt tot een effectievere en efficiëntere belangenbehartiging van het lokale en regionale bedrijfsleven.
De BZW 's-Hertogenbosch vertegenwoordigt op deze manier 280 BZW-leden uit de regio alsmede ruim 600 bedrijven die aangesloten zijn bij de acht bedrijventerreinverenigingen.
Bovendien is het bestuur via de BZW aangesloten op een stevige belangenbehartigingstructuur op provinciaal en landelijk niveau.
Bij de BZW zijn ruim 2.800 leden aangesloten.
Bovendien vertegenwoordigt de BZW de werkgeversorganisatie VNO-NCW in de provincies Noord-Brabant en Zeeland.
 
De bedrijventerreinverenigingen blijven in hun huidige vorm bestaan.
Zij worden 'geassocieerd lid' van de BZW.
De BZW zal jaarlijks – naast de reguliere ledenbijeenkomsten - tenminste één bijeenkomst organiseren voor de BZW leden en de leden van de bedrijventerreinverenigingen.
De eerste gezamenlijke ledenbijeenkomst vindt plaats op 28 januari vanaf 17.00 uur in de Mensa van het Koning Willem 1 College.
De bijeenkomst staat in het teken van de nieuwe samenwerking.
Ook zal er aandacht worden besteed aan het thema 'de hoofdstad van de smaak', onder welk predicaat er in 2010 allerlei activiteiten in de stad gaan plaatsvinden.
Voorzitter van deze stichting, Abel Slippens, geeft hierover een nadere toelichting.
Verder zullen wethouder economische zaken Bert Pauli en burgemeester Ton Rombouts alsmede Yvonne Moerman, plaatsvervangend voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem 1 College, stilstaan bij de samenwerking.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!