Bürkert voegt Nederlands en Belgisch kantoor samen in Breda

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: REWIN

Bürkert neemt rond mei 2010 haar intrek in een pand aan het Minervum in Breda, nabij de A-27.

Bürkert voegt Nederlands en Belgisch kantoor samen in Breda

Bürkert ontwikkelt meet- en regelsystemen voor de beheersing van gas- en vloeistofstromen.  En met succes: het bedrijf is sinds de oprichting in 1946 uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande en innovatieve leveranciers in de industriële meet-, controle- en regeltechnologie. Om de voortdurende expansie van het bedrijf een extra impuls te geven, heeft Bürkert besloten haar vestigingen in Utrecht en Wijnegem (B) samen te voegen op bedrijventerrein Hoogeind in het West-Brabantse Breda. De reden voor de Beneluxering is met nadruk niet, zoals vaak wèl het geval is, het besparen van kosten en snijden in de personeelsstructuur, maar juist het neerzetten van een professionele Benelux organisatie die vanuit één gezamenlijke cultuur en strategie de markt bewerkt. Bürkert kondigt dan ook aan dat er per saldo geen banen verloren gaan, maar dat de organisatie naar verwachting in Breda juist verder zal gaan uitbreiden.  In totaal komen er op korte termijn 10 fte's vanuit België en 25 vanuit Nederland te werken.

Naarmate Bürkert gegroeid is, zijn ook de verkoopactiviteiten in het buitenland uitgebreid, ondersteund door een toenemend aantal vestigingen in belangrijke industrielanden. Het resultaat is een wereldwijd netwerk dat vandaag de dag bestaat uit:

4 onderzoeks- & ontwikkelingscentra
5 productiefaciliteiten
5 System Hauses
35 vestigingen wereldwijd
2.000 werknemers

Dankzij de gekozen organisatiestructuur kan Bürkert zich concentreren op de meest actuele problemen in landspecifieke markten en haar klanten tailor-made de meest efficiënte oplossing  bieden  met een assortiment  dat gaat van eenvoudige ventielen tot hoogtechnologische sensoren.

Breda kwam voor Bürkert als de optimale vestigingslocatie uit de bus, vooral vanwege de gunstige ligging ten opzichte van Utrecht en het Belgische Wijnegem. Het vinden van een geschikt bedrijfspand, waarbij de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant Bürkert heeft ondersteund, bezegelde definitief de komst van Bürkert naar West-Brabant. Bürkert neemt rond mei 2010 haar intrek in een pand aan het Minervum in Breda, nabij de A-27. Met de bundeling van activiteiten in Breda zijn in eerste instantie een kleine 40 arbeidsplaatsen gemoeid.

De heer Janus Oomen, wethouder Economische Zaken van de gemeente Breda, is zeer ingenomen met het besluit van de directie van Bürkert om de stad Breda uit te kiezen als de vestigingsplaats voor het nieuwe Beneluxkantoor. "De komst van weer een bekende naam zet Breda prachtig op de (inter)nationale kaart en zal er ongetwijfeld toe leiden dat in de toekomst nog meer potentiële Beneluxoperaties het vizier op onze stad gaan richten. Bijzonder positief daarbij vind ik dat het Bürkert  nu juist eens niet om de kostenbesparing en het kunnen saneren van het personeelsbestand te doen is, maar dat er een duidelijke visie en lange termijn groeiscenario aan deze Beneluxering ten grondslag liggen. En: dat men die groei verwacht juist in Breda te kunnen bereiken. Een betere testimonial van een internationaal concern kan ik me niet voorstellen." aldus wethouder Oomen. 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!