Businessplan Life Sciences Park in Oss begin 2011 klaar

  • Farma & Zorg
  • Bron: BOM

Het businessplan voor een Life Sciences Park in Oss wordt in het eerste kwartaal van 2011 afgerond.

Businessplan Life Sciences Park in Oss begin 2011 klaar

In eerste instantie was de verwachting dat het plan er eind december zou liggen. De Taskforce die zich buigt over de levensvatbaarheid van een Life Sciences Park heeft deze tijd nodig om tot een afgewogen oordeel te komen.

De haalbaarheid van een Life Sciences Park in Oss wordt niet alleen bepaald op basis van de inhoud van het businessplan. Een succesvolle afronding van het business development proces bij MSD is hierbij van groot belang. MSD heeft 17 december jl. aangegeven meer tijd nodig te hebben voor dit proces. De gewenste duidelijkheid over het business development proces bij MSD laat waarschijnlijk tot medio februari 2011 op zich wachten. Daarna kan de Taskforce het finale businessplan voor een Life Sciences Park opstellen. Wanneer het plan klaar is, wordt ook duidelijk wanneer een besluit genomen wordt over een mogelijk Life Sciences Park in Oss.

Een mogelijk nieuw Life Sciences Park kan leiden tot behoud van een deel van de hoogwaardige werkgelegenheid en unieke kennis voor de regio en voor Nederland. De bedoeling is dat er op zo'n park nieuwe innovatieve bedrijvigheid ontstaat in kleine en grotere bedrijven.

De Taskforce heeft een oproep voor ideeën uitgezet voor activiteiten die ontplooid zouden kunnen worden op een eventueel Life Sciences Park. De tientallen ideeën en plannen die tot op heden zijn ontvangen, zijn inmiddels beoordeeld door de onafhankelijke Adviescommissie die de Taskforce ondersteunt bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijk park. De bevindingen en conclusies van de Adviescommissie hebben belangrijke input opgeleverd voor het concept businessplan.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!