'Bussemaker erkent belang kleinschalig vakonderwijs'

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tevreden met de extra ondersteuning die OCW-minister Bussemaker heeft aangekondigd voor het behoud van kleinschalige specialistische mbo-opleidingen.

'Bussemaker erkent belang kleinschalig vakonderwijs'

De minister komt op een aantal belangrijke punten tegemoet aan de lobby van de ondernemersorganisaties, zegt Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland en boegbeeld van SOS Vakmanschap, de beweging voor promotie en behoud van dit type vakopleidingen.

De minister kondigt een aantal maatregelen aan om jongeren te stimuleren voor dit soort opleidingen te kiezen en de scholen die de opleidingen verzorgen te ondersteunen. Zo verhoogt Bussemaker vanaf dit jaar de prijsfactoren voor deze kleine unieke opleidingen, zodat de scholen per student meer geld krijgen. Als de laatste school die een bepaalde opleiding verzorgt dreigt te stoppen dan wel nadelige concurrentie krijgt van een andere school die dezelfde opleiding wil starten, kan de minister ingrijpen door slechts één school de licentie te geven voor deze opleiding, evenals aanvullende bekostiging.

Het bestaande loket- en expertisepunt waar kennis van en hulp voor deze opleidingen aanwezig is, wordt ondergebracht bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en in ieder geval tot 2020 betaald door het ministerie van OCW. Er komt bovendien een ov-jaarkaart voor mbo-studenten jonger dan 18 jaar. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben daar altijd voor gepleit, omdat dit soort opleidingen slechts op een beperkt aantal locaties in het land worden gegeven.

Overname

De huidige school voor gezondheidstechnische beroepen (DHTA) wordt overgenomen door het ROC Amersfoort en krijgt daarbinnen een herkenbare positionering. Het ministerie is bereid bij te dragen aan het transitiebudget dat daarvoor nodig is. Deze school dreigde te verdwijnen met het opheffen van de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven per 1 augustus 2015. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen het ministerie hierover goed het gesprek aan te gaan met de betrokken brancheorganisaties.

Bestaansrecht

Volgens Van Straalen herkent en erkent de minister met deze maatregelen het bestaansrecht van deze opleidingen en de grote waarde voor de BV Nederland. Kleine unieke vakopleidingen worden door de jaren heen alleen maar kleiner en steeds moeilijker uitvoerbaar. Terwijl ze opleiden voor ambachtelijke, specialistische beroepen met een grote economische, culturele en historische waarde. Dit soort beroepsgroepen zijn goed voor 80.000 banen en een jaaromzet van 11 miljard euro op jaarbasis. Het gaat om beroepen als restaurateur, worstmaker, orthopedisch technicus, schoenhersteller en hoefsmid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!