BZW en VIW willen meer ruimte voor gebruik diep grondwater

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

Brabantse bedrijven die diep grondwater nodig hebben binnen hun productieproces moeten meer kunnen verbruiken dan nu het geval is. Alleen zo kan hun noodzakelijke ontwikkelruimte worden gegarandeerd.

BZW en VIW willen meer ruimte voor gebruik diep grondwater

Daarom vragen BZW en de Vereniging Industriewater (VIW) de provincie de huidige normering los te laten. 

Momenteel formuleert de provincie Noord-Brabant het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. Hierin wordt onder andere het beleid vastgelegd dat betrekking heeft op de onttrekking van diep grondwater. 

Ooit verbruikten Brabantse bedrijven die diep schoon grondwater nodig hebben voor hun productieproces ongeveer honderd miljoen kuub. In de loop der jaren is dat teruggebracht tot een kwart van dit volume om hiermee tegemoet te komen aan provinciaal grondwaterbeleid en uit intrinsieke duurzaamheidsmotieven. Sinds jaren hanteert de provincie Noord-Brabant een individuele stand still. Dat betekent dat geen enkel bedrijf het gebruik van diep grondwater mag verhogen. Collectief is de totale vergunde hoeveelheid echter 37 miljoen kuub. 

Ontwikkelruimte

Onder de huidige economische omstandigheden waarin er weer ruimte is voor groei, is het noodzakelijk om ontwikkelruimte voor die bedrijven te scheppen. Zo kunnen zij marktkansen pakken en hun concurrentiepositie verstevigen. Dat is ook van wezenlijk belang voor de Brabantse economische ontwikkeling. Tijdens de inspraakprocedure van het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 pleiten de BZW en de VIW dan ook voor het loslaten van de individuele ‘stand still’ die nu geldt. De werkgeversvereniging en belangenvertegenwoordiger van bedrijven die water in hun processen gebruiken willen een collectieve stand still, waarbij de totale vergunde hoeveelheid van 37 miljoen kuub het minimale volume is.  

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!