BZW-inwerkdossier voor Brabantse en Zeeuwse gemeenten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

BZW biedt deze maand alle nieuwe Brabantse en Zeeuwse gemeenteraden en colleges van B&W een inwerkdossier aan. Daarin wordt ingegaan op de belangrijkste activiteiten en standpunten van de vereniging.

BZW-inwerkdossier voor Brabantse en Zeeuwse gemeenten

‘Wij zien het realiseren van economische groei als een gedeelde verantwoordelijkheid van publieke en private organisaties’, aldus BZW-voorzitter Peter Struik. ‘En om optimaal samen te werken, moet je elkaar kennen en weten te vinden. Ons inwerkdossier draagt daaraan bij.’

Een vitaal en krachtig regionaal bedrijfsleven is van groot belang voor Brabant en Zeeland. Ons niveau van welvaart en welzijn is immers sterk afhankelijk van economische groei. De BZW ziet het bewerkstelligen van die groei - los van standpunten over hoe je ontwikkelingen vorm kunt geven - als een gezamenlijke opgave. Bovendien is de verantwoordelijkheid breed. Een hoogwaardige, duurzame economie realiseer je niet zonder te werken aan een hoogwaardige cultuur, natuur en woonomgeving.

Partner

‘In Brabant en Zeeland werken we samen aan de toekomst’, aldus Struik. ‘De BZW hecht dan ook grote waarde aan het triple helix-model van overheden, werkgevers en onderwijsinstellingen. De BZW speelt daarbij een actieve rol. Zo zijn we een aanjager van allerhande discussies en zijn we actief in vele projecten. De Brabantse en Zeeuwse gemeenten zijn daarbij voor ons een belangrijke partner. Veel van onze activiteiten op het gebied van belangenbehartiging en het faciliteren van ons netwerk worden immers op lokaal niveau vormgegeven.’

Standpunten

Het inwerkdossier van de BZW is voor iedereen die actief is in de gemeentelijke politiek in Brabant en Zeeland. Het geeft een schets van de werkgeversvereniging als netwerk- en lobbyorganisatie, en de wijze waarop die is vormgegeven. Daarnaast geeft het een samenvatting van de belangrijkste standpunten en activiteiten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, milieu en duurzaam ondernemen, industrie en vestigingsklimaat, regelgeving en dienstverlening van de overheid en infrastructuur en ruimte.

Struik: ‘Vele lokale bestuurders kennen ons natuurlijk al. Maar er zijn er ook die nog nooit of nauwelijks van ons hebben gehoord. Ook zij moeten de weg naar de BZW weten te vinden. Het is belangrijk dat ze weten wie wij zijn, maar ook waarvoor we staan en wat we doen in hun gemeente. Daarom bevat het inwerkdossier ook onze specifieke aandachtspunten, standpunten en activiteiten op regionaal niveau. Bovendien geven we een overzicht van onze bestuursleden, zodat burgemeesters, wethouders en raadsleden weten welke BZW-gezichten bij hun regio horen. Zo kunnen ze gemakkelijk en gericht bij ons aankloppen, of het nu gaat om een kennismakingsgesprek, gebruik te maken van de brede kennis die wij op veel vlakken in huis hebben of om een specifiek probleem aan te pakken.’

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!