BZW pleit voor continuering Alderstafel over Eindhoven Airport

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW pleit voor voortzetting van het overleg over de ontwikkeling van Eindhoven Airport aan de zogeheten Alderstafel.

BZW pleit voor continuering Alderstafel over Eindhoven Airport

Dit overlegorgaan waarborgt een evenwichtige belangenafweging over de ontwikkeling van het vliegveld met aandacht voor ecologie, leefbaarheid en economie.

In dit overlegorgaan praten bewoners, regionale overheden, milieufederatie, BZW en anderen over de wijze waarop de groei van het civiele luchtverkeer op Eindhoven Airport gestalte krijgt. Tafelvoorzitter Hans Alders heeft bij het uitbrengen van zijn laatste advies het einde van de Alderstafel aangekondigd. BZW is sterk voorstander van continuering van dit overleg.

De Alderstafel voor Eindhoven Airport is in 2009 ingesteld toen op landelijke schaal het besluit viel om het aantal vliegbewegingen op dit vliegveld uit te breiden tot in totaal 43.000. Deze groei vindt geleidelijk plaats: van 19.000 in 2010 tot ruim 28.000 in 2014. Alders geeft in zijn laatste advies aan hoe het aantal vliegbewegingen verder kan groeien tot het eerder afgesproken aantal van 43.000 in 2020.

Compromis

Binnen de Alderstafel is daarbij naar een compromis gezocht ten aanzien van het aantal late landingen, de landingen tussen 23.00 en 24.00 uur. Op dit punt stelt Alders een beperking voor tot gemiddeld vier en maximaal zes per dag op dit late tijdstip. In tegenstelling tot de bewoners, stemt BZW wel in met dit compromis, dat voldoet aan de eis van evenwicht tussen ecologie, leefbaarheid en economie.

Het laatste advies van Alders leidt tot een toename – nu zijn dat er ruim 70 – van het aantal vliegbestemmingen vanaf Eindhoven Airport. Hierdoor wordt Brabant internationaal steeds beter bereikbaar. Van belang is verder dat deze vliegbestemmingen grotendeels overeenkomen met de wensen van de BZW-leden, en daarmee bijdragen aan een goed internationaal vestigingsklimaat. Zo heeft Eindhoven zich ontwikkeld tot – na Schiphol – de meest gebruikte luchthaven voor zakelijk verkeer onder de BZW-leden; dit blijkt uit de meeste recente enquête waarvan de resultaten begin dit jaar zijn gepresenteerd.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!