BZW toetst gevolgen strenge Brabantse stikstofbeleid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

Het Brabantse provinciebestuur is niet bereid de ingevoerde extra beleidsregel rondom stikstofuitstoot per direct te schrappen voor het bedrijfsleven. BZW deed dit verzoek uit protest tegen deze extra regel die onverwacht op 1 juli is ingegaan.

BZW toetst gevolgen strenge Brabantse stikstofbeleid

Na overleg tussen beide partijen heeft BZW besloten via een steekproef aan te tonen dat de regel een belemmering vormt voor de ontwikkelingsruimte van het bedrijfsleven en dus schadelijk is voor de regionale economische ontwikkeling.

BZW gaat het strenge stikstofbeleid van de provincie Brabant rond vier natuurgebieden in de praktijk toetsen. BZW-voorzitter Peter Struik: "Het Programma Aanpak Stikstof ofwel de PAS is bedoeld als instrument om economie en ecologie in evenwicht te houden en moet individuele bedrijven voldoende ontwikkelingsruimte bieden zodat groei en innovatie mogelijk blijven. We gaan voor ten minste vijf bedrijven na welke ontwikkelingsruimte er met de extra beleidsregel voor bedrijven nog is." BZW vreest dat de op 1 juli onverwacht ingevoerde extra beleidsregel leidt tot onvoldoende ontwikkelingsruimte in de praktijk en dat daardoor de economie op slot gaat. Dat strookt volgens de werkgevers dus niet met het oorspronkelijke doel van de PAS. De industrie in ons land stoot per saldo steeds minder stikstof uit en draagt nog maar voor twee tot drie procent bij aan de totale uitstoot. Het is daarom volstrekt niet zinvol de economie op slot te gooien door bedrijven op individuele basis groeiruimte te onthouden.

Oproep aan bedrijven

BZW besloot tot een praktijktoets na het overleg met het provinciebestuur over het Brabantse stikstofbeleid. Dit overleg volgde op de oproep van BZW om de Brabantse toevoeging op de landelijke PAS met onmiddellijke ingang in te trekken. De toevoeging bestaat uit een extra beleidsregel met strengere eisen voor bedrijven in de omgeving van de natuurgebieden Kampina/Oisterwijkse vennen, Strabrechtse Heide, Groote Peel en Deurnsche Peel. De provincie wil harde bewijzen hebben over het op slot gaan van de regionale economie. De praktijktoets, die de BZW nu uitvoert, moet hierin uitsluitsel bieden.

Reacties van bedrijven die nu al last ondervinden van het provinciale beleid zijn sowieso welkom bij BZW via het mailadres mourik@bzw.nl.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!