BZW vertegenwoordigd in provinciaal Platform Verkeer en Vervoer

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

De BZW is vertegenwoordigd in het Platform Verkeer en Vervoer. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 maakte het platform op 11 september een nieuwe start in een nieuwe samenstelling.

BZW vertegenwoordigd in provinciaal Platform Verkeer en Vervoer

In het Platform Verkeer en Vervoer overlegt de provincie Noord-Brabant halfjaarlijks met overheden en maatschappelijke organisaties over het verkeers- en vervoersbeleid. Het doel van het platform is om op strategisch niveau coördinatie tot stand te brengen en de samenhang tussen lokale, regionale en provinciale maatregelen te bevorderen. Als Europese kennisregio wil Noord-Brabant zich profileren als stedelijk netwerk met snelle, innovatieve en duurzame verbindingen voor personen- en goederenvervoer. Deelname aan het platform biedt de BZW een extra mogelijkheid om in een vroeg stadium informatie te vergaren en te kunnen bijdragen aan de afstemming tussen de diverse beleidsdossiers op het gebied van mobiliteit.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!