Campagne moet brandveiligheid ondernemers verbeteren

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

Een website, checklist, brochure en filmpje vormen een nieuw gezamenlijk initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars om ondernemers extra bewust te maken van het belang van brandpreventie.

Campagne moet brandveiligheid ondernemers verbeteren

Met toegankelijke en praktische informatie willen zij grote en kleine bedrijven helpen met een meer beleidsmatige en structurele aanpak bij het beperken van de risico’s op en de gevolgen van brand.

Vaak veel schade

Deze campagne is bedoeld om ondernemers te helpen om zich beter te wapenen tegen brand. Uit cijfers blijkt namelijk dat zo’n 50 procent van de bedrijven een grote brand, ook al is de volledige schade uitgekeerd, niet meer te boven komt.

Erger nog is de schade die door brandstichting wordt veroorzaakt. Daarbij gaat het jaarlijks om ruwweg 20 procent van de branden. Schade door brandstichting kenmerkt zich vaak door de grote kwetsbaarheid van de plek waar de brand wordt aangestoken en de hoge aanvullende bedrijfsschade door langdurige bedrijfsstilstand. Ook pro-beert de brandstichter vaak (vroegtijdige) ontdekking van de brand te voorkomen, waardoor er meestal weinig tijd rest om de schade te beperken.

Uit recente cijfers van het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts, blijkt dat jaarlijks 90 tot 100 bedrijven worden getroffen door brand met een schade van meer dan 1 miljoen euro. De totale schadelast van bedrijfsbranden ligt tussen de 350 tot 450 miljoen euro per jaar.

Campagne

Op de website www.checklistbrand.nl kunnen ondernemers terecht voor praktische tips en aandachtspunten, ondersteund door een voorlichtingsfilmpje. De checklist neemt de ondernemer mee langs vier concrete terreinen: het bedrijfsterrein, brandbare materialen, het gebouw zelf en brandbestrijding. Het invullen van de checklist levert de ondernemer binnen 10 minuten een concreet en persoonlijk advies op met meer inzicht in de kwetsbare plekken van de onderneming en tips om concrete maatregelen te treffen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!