Certificaat 100e werkplek 1.000-jongerenplan uitgereikt

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Provincie Overijssel

Voor het aannemen van de 100e jongere binnen het 1.000 jongeren plan van de provincie, heeft Vos Transport BV uit Deventer een certificaat ontvangen.

Certificaat 100e werkplek 1.000-jongerenplan uitgereikt

De uitreiking vond plaats tijdens het landelijke symposium ‘Jeugdzorg in Bedrijf' afgelopen donderdag in Zwolle.
Gedeputeerde Carry Abbenhues heeft ditcertificaat uitgereikt aan de heer Menheere van Vos Transport BV

Brutaliteit wordt beloond
De jongere, Glenn Hakkers (17 jaar), vertelde trots dat ‘brutaliteit wordt beloond' omdat hij zelf het initiatief heeft genomen aan het project deel te nemen. Zijn individuele trajectbegeleidster (ITB'er) bij Pactum, Karen Bossenwinkel raadde hem aan hetzelfde initiatief te tonen richting de beoogde werkgever. Ook de werkgever wist dit te waarderen en beschouwt de € 10.000,-- subsidie en de integrale aanpak in de begeleiding van de ITB'er als ‘mooi meegenomen'.

Kwetsbare jongeren
Het symposium waar de feestelijk uitreiking plaats had was ingericht rond de vraag ‘wat het bedrijfsleven kan bijdragen aan het maatschappelijke en persoonlijke welslagen van kwetsbare jongeren'. Gedeputeerde Gert Ranter opende de ochtend met ‘Actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg' waarbij hij onder meer refereerde aan een aantal kansrijke initiatieven in Overijssel. Voorzitter van MO-groep Hans Kamps gaf met een aantal voorbeelden het thema ‘Kwetsbare jongeren aan het werk' gezicht. Vervolgens bracht Clemens de Jager van RADAR Advies de voorlopige conclusies uit het onderzoek naar de positie van kwetsbare jongeren in regionale actieplannen jeugdwerkloosheid in beeld.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!