CHE en JFC ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Christelijke Hogeschool Ede

Op woensdag 10 december ondertekenden het Johannes Fontanus College en de Christelijke Hogeschool Ede een overeenkomst tot verdergaande samenwerking.

CHE en JFC ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De ondertekening vond plaats op het Johannes Fontanus College, Wethouder Rebellaan 103 om 16.00 uur. De overeenkomst is een bestuurlijk gevolg van een in de praktijk steeds intensiever wordende samenwerking.

Sinds enkele jaren werken het JFC en de CHE al intensief samen rondom onderwijsmodules. Beide scholen zien de meerwaarde van deze samenwerking en zien mogelijkheden tot uitbreiding. Om die verbinding een bestuurlijk cachet te geven en te verankeren in beide organisaties, hebben zij besloten te komen tot de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

De partijen wensen de huidige samenwerking te versterken door ander andere:

  • de kennis van de docenten van beide instellingen zodanig te verbreden dat er meer bekend
  • is over inhoud van het onderwijs en de werkwijze van de andere school;te zorgen voor kennisuitwisseling door het bevorderen van afstudeeronderzoek en stages bij het JFC door studenten van de CHE;
  • de scholing van docenten te bevorderen door bijvoorbeeld onderwijsprojecten rond ‘Identiteit’ gestalte te geven;
  • aandacht te besteden aan een soepele overstap van leerlingen van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding.
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!