Checken identiteit gaat makkelijker

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: KvK Zuidwest-Nederland

Als u een nieuwe werknemer aanneemt, kunt u zijn identiteit makkelijker controleren.

Checken identiteit gaat makkelijker

U kunt online een stappenplan doorlopen om te zien hoe u aan de verificatieplicht voldoet en welke stappen u daarvoor moet nemen.

Dit heeft minister Donner van SZW bekend gemaakt. Het stappenplan voorkomt dat u onnodige handelingen verricht en maakt meteen duidelijk wat u moet regelen als u een nieuw personeelslid aanneemt. Het is een nieuwe maatregel om de regeldruk van ondernemers te verminderen. De overheid verwacht hiermee jaarlijks 34,5 miljoen euro te besparen.

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen