home » nieuws » Industrie »

Chemiebedrijven presenteren zich op het gebied van veiligheid

  • Industrie
  • Bron: Gemeente Bergen op Zoom

Onder het motto ‘Geen Chemie zonder samenwerking’ presenteren SABIC, Nuplex en Mepavex Logistics zich woensdag 22 oktober op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Ook de gemeente Bergen op Zoom en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant nemen deel.

Chemiebedrijven presenteren zich op het gebied van veiligheid

De bedrijven, gehuisvest rond de Theodorushaven, tonen wie zij zijn, wat ze doen om calamiteiten te voorkomen en op welke manier ze met elkaar, de gemeente en de Veiligheidsregio samenwerken.  

De drie bedrijven vallen vanwege de opslag van en/of het werken met een grote hoeveelheid chemische stoffen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Hierin worden wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding samengevoegd.    

Crisiscommunicatie

Burgemeester Frank Petter opent om 13.00 uur officieel het evenement. Iedereen is welkom om binnen te lopen en kennis te maken met medewerkers van de zogenoemde BRZO-bedrijven die vertellen over de werkzaamheden binnen hun bedrijf, de voorzorgsmaatregelen die zij nemen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken in hun omgeving en maatregelen die zij treffen om calamiteiten te voorkomen.

Om de crisiscommunicatie goed te laten verlopen onderhouden de bedrijven nauw contact met de gemeente Bergen op Zoom en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Beide partijen zijn ook vertegenwoordigd om toe te lichten welke rol zij spelen. Bedrijvenvereniging Theodorushaven/ Noordland/ De Poort ondersteunt het initiatief en toont deze middag hoe op dit bedrijventerrein wordt ingespeeld op integrale veiligheid.

Ook voor kinderen is een bezoek aan het evenement op 22 oktober een aanrader. Zij kunnen een brandweerwagen van binnen bekijken, zich laten schminken en zich uitleven op een springkussen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!