Circulaire economie en smart industry zijn banenmotor van Gelderland

  • Technologie
  • Bron: VNO-NCW Midden

VNO-NCW Gelderland, MKB Gelderland en de technische branches in Oost Nederland geven in reactie op de evaluatie van het Gelderse topsectoren beleid door Bureau Bartels aan dat er meer focus nodig is op maatschappelijke thema’s.

Circulaire economie en smart industry zijn banenmotor van Gelderland

Economisch Gelderland kan weer groeien als we de samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren nadrukkelijker gaan ondersteunen. Volgens de beide werkgeversorganisaties moet daarom in heel Oost Nederland ingezet gaan worden op 2 maatschappelijke thema’s: circulaire economie en smart industry. Beide thema’s zijn bij uitstek geschikt voor een profilering van Oost Nederland. Bovendien past dit ook in het Europees beleid om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met de circulaire economie sluiten we kringlopen, ontstaan banen voor mbo-ers, stimuleren we reshoring van bedrijven of grondstofstromen en groeit het mkb. Met smart industry hebben we een ijzersterke troef in handen op het gebied van robotisering van productieprocessen.

Herkenning

In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Bureau Bartels een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd naar de tevredenheid en effectiviteit van het organiserend vermogen voor het Gelders economisch beleid. In deze evaluatie is het functioneren van en de waardering voor de Valleybureaus (Food Valley NL, Health Valley en GreenTech Alliances), de RCT’s en de valorisatieprogramma’s (Startlife, Red Med Tech Ventures en Gelderland Valoriseert!) onder de loep genomen. Daarbij is ook gekeken naar de samenwerking met diverse andere organisaties, zoals Oost NV, PPM Oost NV, de Kennisinstellingen en de Provincie. Bureau Bartels concludeert dat de samenwerking over het algemeen goed verloopt en dat het bedrijfsleven de innovatie-infrastructuur waardeert. De werkgeversorganisaties ondersteunen die conclusies op hoofdlijnen en zijn van mening dat de ondersteuning op onderdelen nog smarter kan.

Inzet branche- en koepelorganisaties

Bij het smarter maken van de doelen kan, vanuit de innovatiestructuren, ook nog beter aangehaakt worden bij de kennis en de contacten die beschikbaar zijn via de verschillende koepel- en brancheorganisaties. Die immers goed vertakt in de verschillende regio´s aanwezig zijn.

Verdubbel de investeringen door samenwerking met regio’s

De werkgevers zijn ook van mening dat de provincie Gelderland haar investeringen beter kan laten renderen door goed samen te werken met de verschillende Economic Boards in de Gelderse Regio’s. Binnen deze triple helix verbanden staat immers het vergroten van de slagkracht van het Gelderse bedrijfsleven voorop. Als de Provincie iedere geïnvesteerde euro die de samenwerkende ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten inbrengen zou verdubbelen, ontstaat er een kritische massa die versneld aan de uitvoering van projecten kan gaan werken. Die projecten zijn er namelijk al, maar het komt er nu vooral op aan de slagkracht te organiseren en te faciliteren, aldus de werkgeversorganisaties.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!