Circulaire economie zou samenleving duurzamer maken

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Installatietechniek.nl

Belasting op materiaal in plaats van op arbeid: het is één van de aanbevelingen om de stap naar een circulaire economie te maken.

Circulaire economie zou samenleving duurzamer maken

Een rapport van onafhankelijk onderzoeksinstituut IMSA Amsterdam, gemaakt in opdracht van organisatie The Circle Economy, presenteert veertien verschillende stappen die bedrijven en overheden kunnen nemen om de transitie naar de circulaire economie te versnellen.

Belasting op materialen

Zo raadt het rapport overheden aan belastingen te heffen op materialen in plaats van op arbeid. Een dergelijke verschuiving zou een stimulans zijn voor recycling én goed zijn voor de werkgelegenheid. Als obstakel wijst het rapport op de tekortkomingen van de belangrijkste indicator van economische voorspoed: het bruto nationaal product (bnp).

Het bnp reflecteert de hoeveelheid geld die door een economie stroomt en is daardoor gemakkelijk te meten. Het meet echter niet hoe duurzaam een land is en ook niet het welzijn van de burgers. Auto-ongelukken, olierampen en overstromingen zijn bijvoorbeeld allemaal goed voor het bnp omdat hierdoor investeringen loskomen, maar duidelijk ook slecht voor mens en milieu.

Materialen delen

Bedrijven kunnen volgens het rapport winst halen in het delen van materialen. Afval van het ene bedrijf kan een nuttige grondstof zijn voor een ander bedrijf. Dat is een duidelijke stap richting een circulaire economie, en is meestal voor allebei de bedrijven gunstig. Bedrijven die niet direct met elkaar concurreren maar wel bij elkaar in de buurt zitten hebben de meeste kans op succesvol materiaaldelen.

Het rapport concludeert dat het belangrijk is dat de circulaire economie mainstream wordt en door de hele samenleving wordt geaccepteerd. Bedrijven die pionieren met circulaire bedrijfsvoering kunnen hieraan bijdragen door overheden te informeren over hun winstmodellen. Overheden kunnen de regulering dan zo aanpassen dat circulaire bedrijfsvoering gunstiger wordt.

Volgens het rapport is de steun en aandacht voor de circulaire economie wereldwijd aan het groeien. Zo hebben China en Duitsland de circulaire economie in hun nationale politiek verweven om zich voor te bereiden op grondstoffentekorten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!