Cleantech Regio start pilot met intelligente verkeerslichten ter bevordering van verkeersstromen

In de Cleantech Regio ter hoogte van Deventer is onlangs een pilot gestart om met behulp van innovatieve systemen voor verkeersafwikkeling de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

Cleantech Regio start pilot met intelligente verkeerslichten ter bevordering van verkeersstromen

In Deventer, maar ook in Apeldoorn en Zutphen, worden in totaal 62 intelligente verkeerslichten (ivri’s) geplaatst welke onderdeel uitmaken van een landelijke uitrol van ivri’s in het kader van Talking Traffic. Deze ivri’s zenden niet alleen data uit naar voertuigen en fietsers, maar zijn ook in staat om data te ontvangen en daarop de verkeersregeling aan te passen. Intelligente verkeersregelinstallaties weten dus niet alleen dat er verkeer aankomt, maar ‘zien’ ook om welk type verkeer het gaat, met welke bestemming, welke hoeveelheid en welk tijdstip. Ze zijn daarmee in staat om op de actuele situatie in te spelen.

Verkeersstromen met prioriteit

De Cleantech Regio en gemeente Deventer gebruiken deze technieken nu om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven boven andere. Bepaalde groepen weggebruikers krijgen dan voorrang of houden langer groen bij verkeerslichten. Hiervoor is het nodig dat de voertuigen via een mobiel apparaat – bijvoorbeeld een smartphone, navigatiesysteem of on board-unit – voortdurend ‘connected’ zijn met de aanwezige ivri’s om het verzenden en ontvangen van realtime informatie mogelijk te maken. Apps voor deze apparaten, zoals bijvoorbeeld Flitsmeister zijn deels al beschikbaar en worden de komende tijd verder uitgerold in Nederland.

Focus op hulpdiensten, ov en de logistieke sector

De ivri’s in Deventer zijn te vinden op diverse locaties en er wordt de hele dag getest. Ruim veertig voertuigen doen eraan mee: ov-bussen van Keolis Nederland en Arriva, brandweerauto’s van Veiligheidsregio IJsselland, ambulances, politie en vrachtwagens van transportbedrijf Vos Deventer. Deze voertuigen hebben een mobiel apparaat dat op een dusdanige manier in de voertuigen is geplaatst, dat chauffeurs niet worden afgeleid. Alles gebeurt automatisch. In deze pilot wordt gefocust op de hulpdiensten (brandweer, politie en hulpdiensten), ov (bussen) en de logistieke sector. Het testen met bijvoorbeeld ook voetgangers en fietsers is weer een volgende stap. 

Prioriteitkeuze

Wie prioriteit krijgt en op welk momenten, is afhankelijk van het soort voertuig, de locatie, het traject en het beleid van de betreffende gemeente/wegbeheerder. Bij het soort voertuig gaat het bijvoorbeeld om nood- en hulpvoertuigen, openbaar vervoer, zwaar vrachtverkeer, een peloton voertuigen of een groep fietsers. De prioriteitkeuze kan bijvoorbeeld zijn dat bij gebruik van zwaailicht en sirene een nood- en hulpvoertuig altijd groen krijgt. En bij zwaar vrachtverkeer kan de verkeersregelinstallatie iets langer op groen blijven, zodat die minder vaak hoeft af te remmen en op te trekken.

Positieve gevolgen

Door verkeersstromen en individuele weggebruikers goed op elkaar af te stemmen, worden reistijden korter en verbeteren doorstroming, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Door een verlaging van emissies en minder onnodig stoppen en optrekken vermindert de druk op steden en wordt overlast van vrachtverkeer in drukke stadscentra beperkt.

Doel van de pilot

De pilot loopt tot eind januari, in samenwerking met diverse andere partijen. Doel van de pilot is te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere. De pilot in Deventer is de eerste van een serie pilots verspreid over ons land. Na het testen, de evaluatie en eventuele bijsturing kan de prioritering in heel Nederland doorgevoerd worden.

Efficiënter rijden

Hoe werkt dit in de praktijk? Stel dat een vrachtwagen een ivri nadert en bij een snelheid van 40 km/uur groen krijgt. Dan wordt de chauffeur via zijn mobiele apparaat hiervan op de hoogte gesteld. Rijdt hij op dat moment harder, dan wordt hij geadviseerd snelheid terug te nemen. Vrachtwagens kunnen hierdoor veel efficiënter rijden, met veel minder CO2-uitstoot. Dat is interessant voor transportondernemers op A1 Bedrijvenpark. Maar ook voor andere bedrijven die zich hier willen vestigen. Roy van Verseveld van Vos Deventer: “Als vervoerder wil je de beste service leveren en tegelijkertijd zoveel mogelijk besparen: tijd, brandstof en CO2-uitstoot. Nieuwe technologieën zoals de prioritering spelen daarbij een belangrijke rol. Onze chauffeurs krijgen straks gerichte adviezen. Ze kunnen hierdoor beter anticiperen en dat is goed voor de doorstroming, veiligheid én leefbaarheid in de regio.”

Slimme verkeerstoepassingen

De prioritering bij verkeerslichten wordt de komende tijd in totaal op negen Nederlandse locaties getest in het kader van Talking Traffic. Een van die pilotlocaties is dus Deventer in de Cleantech Regio, een regio die al een aantal jaren zeer gedreven en gemotiveerd aan slimme verkeerstoepassingen werkt. Zelfs in Zuidoost-Azië zijn ze nog niet zo ver, zo bleek begin oktober toen een Zuid-Koreaanse tv-ploeg in Deventer filmde voor een documentaire over Nederland en smart cities.

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!