Cleantech Regio Stedendriehoek: naar lean productie en een circulaire economie

  • Technologie
  • Bron: Cleantech Regio

Cleantech Stedelijke regio’s en steden zijn in transitie: vestigingsfactoren maken het verschil, de verstedelijking stijgt van vijftig procent nu naar zeventig procent, krimp en vergrijzing veranderen ons land, bottom-up initiatieven van burgers en bedrijven nemen toe en de vraag naar duurzame energie groeit sterk.

Cleantech Regio Stedendriehoek: naar lean productie en een circulaire economie

Het is van belang om goed te anticiperen op de echte grote veranderingen, die steeds vaker ‘disruptief’ zijn.    
Overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen in de Regio Stedendriehoek werken constructief en intensief samen om de economische concurentiekracht van de regio te vergroten, nieuwe governancemodellen te ontwikkelen en een nieuw technologie- en energielandschap in te richten.

Omschakeling

In de afgelopen decennia zijn al veel (oude) maakbedrijven en industriebanen verdwenen. En nog steeds  ondervinden veel bedrijven last van de langdurige economische recessie. Overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen bundelen hun krachten bundelen en te zorgen dat de Regio Stedendriehoek in de eredivisie van de economie terecht komt. Daarbij zijn zelfvertrouwen, persoonlijke ambities, leiderschap en daadkracht van doorslaggevend belang. En voorbeeld- en icoonprojecten zoals de nieuwe fabriek van Koninklijke Auping zijn dan het spraakmakende resultaat.

De Regio Stedendriehoek onderscheidt zich als  Regio en heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Schone en duurzame technologie zijn de succesfactoren van de vanouds sterke maak- en productiebedrijven (vaak familiebedrijven), de agro- en foodsector, de internationale transportsector en de zakelijke dienstverlening. Daarbij is er veel ruimte voor innovatie, partnerships, energietransitie en de biobased economy. Met nieuwe kansen voor nieuwe banen!

PLUS-denken

Door te PLUS-denken ontstaan nieuwe economische visies zoals ‘De Nieuwe Hanze’. Dit op basis van een intensieve samenwerking met Duitsland op het gebied van technologie, energie en grondstoffen, de verduurzaming van maakbedrijven en (internationale) stedensamenwerking. En door serieus te investeren in lean-productie, nieuwe technologie zoals robotisering en nanotechnologie werkt de Cleantech Regio Stedendriehoek aan haar duurzame economie en duurzame werkgelegenheid.

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!