COE Automotive en CIV Chemie naar onze regio!

  • Technologie
  • Bron: Kenniscentrum Bèta Techniek

Op 26 januari maakte staatssecretaris Halbe Zijlstra bekend dat de plannen voor het COE Automotive en het CIV Chemie zijn toegekend. Het KCBT heeft de totstandkoming van deze plannen intensief begeleid.

 COE Automotive en CIV Chemie naar onze regio!

Automotive Centre of Expertise (ACE) “High Tech Mobility”

De aanvraag van dit plan is gedaan door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogescholen samen met het Nederlandse Automotive bedrijfsleven, TNO en de provincies Noord Brabant en Gelderland, de gemeentes Helmond en Arnhem en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

De ambitie van het ACE is om binnen vijf jaar uit te groeien tot hét hbo kenniscentrum voor toegepast onderzoek en gespecialiseerd onderwijs op het gebied van High Tech mobiliteit. De doelstellingen van het ACE sluiten naadloos aan op de ondersteuning van de kennisontwikkelingsprogramma’s die door de automotive sector – in samenwerking met de overheid en de kennisinstellingen – zijn ontwikkeld om automotive tot een van de speerpunten van de Nederlandse economie te maken.

Het ACE biedt op termijn een TOP onderwijsprogramma voor de TOP studenten. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een forse toename van de onderzoeksomvang van het ACE en in toename van de cursussen voor het bedrijfsleven.

Leon Verhoeven wordt vanaf  1 februari projectleider van ACE.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Chemie IJ5 Lab

Het plan voor dit centrum is een coproductie van een groot aantal bedrijven, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de ROC’s Rijn IJssel en De Leijgraaf en Gelderse en Brabantse overheden.

Het Centrum voor innovatief vakmanschap Chemie wordt voor gemotiveerde en getalenteerde studenten een rode loper naar goede banen in de chemische sector. In het Centrum werken bedrijven, mbo en hbo nauw samen. Daardoor komen studenten in aanraking met nieuwe technieken en vooruitstrevende bedrijven. Voor mensen die al werkzaam zijn in de chemie biedt IJ5 Lab een uitgebreid scala aan cursussen en trainingen om up to date te blijven.

Het Centrum voor innovatief vakmanschap Chemie is geen vervanging van de laboratoriumopleidingen van Rijn IJssel en De Leijgraaf, die blijven gewoon bestaan. Maar voor studenten, bedrijven en werknemers die meer of sneller willen biedt het Centrum extra kansen.

Mo van Dijk zal in de startfase als aanjager betrokken zijn bij de totstandkoming van IJ5 Lab.

Meer informatie over Kenniscentrum Beta Techniek:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!