COEN 4e kwartaal: herstel komt in zicht

  • Regionale ontwikkeling

Ondernemers in Nederland vinden dat het derde kwartaal beter uitpakte dan men verwacht had. Zowel de omzet als de export deden het beter dan men vooraf vermoedde.

COEN 4e kwartaal: herstel komt in zicht

Alleen de investeringen daalden naar het niveau van het 1e kwartaal. De ondernemers zien het 4e kwartaal rooskleuriger in: men denkt dat de omzetverwachting in positieve zin royaal de nullijn passeert.

Cijfers minder slecht

Het derde kwartaal pakte per saldo minder slecht uit voor Nederlandse ondernemers dan verwacht. De omzet (-4,9%) pakte beter uit dan verwacht (-11,7%). Ook de export deed het beter (5,8%) dan verwacht (1,4%). De verwachte krimp (-14,6%) in de werkgelegenheid pakte in werkelijkheid iets minder slecht uit (-13,4%). Alleen de investeringen zakten terug naar het dieptepunt van het eerste kwartaal. De kentering ten goede in de winstgevendheid zet door (van -15,5% naar -11,8%). Het totale oordeel over het economisch klimaat pakte beter uit (-14,7%) dan verwacht (-16,9%).

Omzetverwachting

Ondernemers zijn tamelijk optimistisch voor het vierde kwartaal. De omzetverwachting (11,4%) komt voor het eerst sinds jaren royaal boven de nullijn uit. Maar liefst 17,3% verwacht per saldo een toename van de export. Ook hier is de stemming een stuk beter dan de afgelopen jaren. Er wordt wel weer een grotere krimp (-15,5%) in de personeelssterkte verwacht. De stemming rond de investeringen (-12,6%) leeft weer wat op. De verwachting rond de winstgevendheid (-11,8%) is opnieuw wat minder negatief. Al met al is de stemming over het economisch klimaat een stuk minder negatief (-7%).

Over COEN

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!