COEN: Omzet trekt aan, maar rek raakt eruit

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kamer van Koophandel

Dubbel gevoel bij ondernemers over 2e kwartaal 2012.

COEN: Omzet trekt aan, maar rek raakt eruit

Ondernemers krijgen na enkele zeer moeizame kwartalen weer hoop. De groei trekt wat aan, vooral in de export van per saldo -2,3% naar + 10,9%. Die groei is lang niet genoeg om de economie weer vlot te trekken. Er is weinig ruimte voor investeringen, de arbeidsmarkt blijft krimpen en de winstgevendheid is zorgwekkend laag. Dit blijkt uit de resultaten van COEN, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

Steeds meer bedrijven vallen om door opheffing of faillissement. Met de beperkte groei van de wereldhandel, de bezuinigingen door de overheid en de consument, die de hand op de knip houdt, is de vraag hoe lang de groei aanhoudt.

De productieve sectoren (industrie en landbouw) en de productievolgende sectoren (vervoer, groothandel en zakelijke diensten) zijn na een ronduit slecht eerste kwartaal een stuk positiever in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal. De sectoren die het van de consument moeten hebben zijn een stuk negatiever gestemd.
Export trekt aan

De groei van de export vindt plaats in de industrie (+8,8%), het vervoer (+24%), de zakelijke diensten (+5,9%) en in de groothandel (+9%). De toename van de binnenlandse groei doet zich in alle sectoren voor, behalve de horeca. Met de kanttekening dat er in de bouw en de landbouw sprake zal zijn van minder krimp.

Op de arbeidsmarkt duurt de krimp voort. Een slecht eerste kwartaal (per saldo -12,4%) wordt gevolgd door een iets minder slecht tweede kwartaal (per saldo -8,2%).

De neiging tot investeren neemt in het tweede kwartaal iets minder af van per saldo -8,2% naar -6,5%.
Verslechtering winstgevendheid

De winstgevendheid staat op het laagste peil sinds het begin van de recessie, per saldo -20%. Doordat de vraag dit jaar volgens tal van ramingen amper zal toenemen en de kosten blijven stijgen is het dieptepunt waarschijnlijk nog niet bereikt. Het uithoudingsvermogen van veel bedrijven wordt zwaar op de proef gesteld.
Over COEN

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!