COEN: voor het eerst is de ondernemer weer positief

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kamer van Koophandel

Ondernemersvertrouwen blijkt een goede voorspeller voor economische groei. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland over het tweede kwartaal van 2010.

COEN: voor het eerst is de ondernemer weer positief

Wel nemen veel ondernemers nog steeds maatregelen om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden.

Het herstel in het bedrijfsleven zet in Nederland krachtig door. Het ondernemersvertrouwen is voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 positief: +6,7% tegen -8,2%. Ondernemers zien per saldo een verbetering van het algemeen economisch klimaat.

Economisch herstel blijft fragiel
De winstgevendheid blijft licht negatief, maar de sterkste inkrimping van het personeelsbestand lijkt voorbij. De groothandel, de detailhandel en de zakelijke dienstverlening trekken weer personeel aan. Dit wijst erop dat in het tweede kwartaal de werkloosheid minder snel zal oplopen of misschien zelfs zal dalen. Verwacht wordt dat een toekomstige krappe arbeidsmarkt ook kan leiden tot een meer dan evenredige groei van ZZP-ers. De zakelijke dienstverlening en groothandel laten het sterkste herstel zien. In de bouw is het herstel duidelijk het minst sterk. Dit hangt onder meer samen met de nog steeds achterblijvende investeringen en met ontwikkelingen op de woningmarkt.

Ondernemers in alle bedrijfstakken geven echter aan dit jaar minder te investeren dan vorig jaar. Dit om de gevolgen van de economische crisis op te vangen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!