Collectief040 gaat MKB helpen bij invulling Participatiewet

  • Arbeidsmarkt

Ruim veertig werkgevers in Eindhoven gaan gericht zoeken naar medewerkers met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben zich verenigd in Collectief040. “Het mes snijdt aan twee kanten”, zegt Thijs Eradus, initiatiefnemer van de nieuwe organisatie.

Collectief040 gaat MKB helpen bij invulling Participatiewet

“Vooral bedrijven in het MKB hebben moeite om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar gaat Collectief040 hen bij helpen."

Daarnaast komen er zo vacatures beschikbaar voor groepen werkzoekenden die nu niet aan bod komen.” De ondernemers die meedoen in het netwerk, zijn actief in branches als bouw en renovatie, de installatietechniek en de schoonmaak. Eradus wil dat het collectief snel naar vijftig werkgevers doorgroeit. “Daarnaast is een doel dat er per jaar honderd banen voor mensen met minder kans op werk beschikbaar komen. Veel ondernemers zitten om personeel te springen, dus dat moet mogelijk zijn.”

Collectief040 is een nieuw, innovatief concept om het MKB te helpen met de dilemma’s in de Participatiewet. “Die verplicht de bedrijven om mensen met een beperking in dienst te nemen. Maar omdat het bijvoorbeeld bij social return meestal gaat om kortlopende arbeidscontracten, is dat doorgaans van tijdelijke duur. Die vicieuze cirkel willen we met Collectief040 doorbreken. We ontzorgen werkgevers door ze te helpen met de regelgeving en de begeleiding van doelgroepen. Zo worden duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met
achterstand gecreëerd, en krijgen onze bedrijven het personeel dat ze nodig hebben”, aldus Eradus.

Één loket voor werkgevers

Met Springplank040 deed Eradus eerder ruime ervaring op met het succesvol plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Elk jaar komen daardoor vijftig tot tachtig dak- en thuislozen in Eindhoven aan een baan. “Dat leidde ook tot een forse besparing op de maatschappelijke kosten. Werk bleek voor deze mensen de opstap naar een ander leven, waardoor ze veel minder een beroep hoefden te doen op de hulpverlening.” Collectief040 gaat zich nu ook op andere groepen kwetsbare werkzoekenden richten. “Er komt één loket voor de werkgevers. Wij kijken of er een match is te maken tussen vacature en werkzoekende. Afhankelijk van de beperking van de persoon in kwestie kunnen we tevens een beroep doen op de expertise en kennis van instellingen als Springplank040, Ergon en UWV.”

Werkgever Willy Swinkels neemt via Collectief040 bij zijn Glascentrale mensen in dienst met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hij gelooft in de nieuwe aanpak. “Ik heb handjes nodig en maak van de nood een deugd, want andere kandidaten voor die banen zijn moeilijk te vinden. We proberen iedereen die binnenkomt, op te leiden tot volwaardig glaszetter. Als je ze op een goede plek weet te krijgen, heb je er heel loyaal personeel aan.” Een van hen is Carlos van Leeuwen, wie het in het leven nogal tegenzat, en die geruime tijd werkloos was. “Het eerste stukje op de ladder omhoog heb ik nu afgelegd. Ik kreeg daarmee ook het gevoel dat ik meer in mijn mars heb”, gelooft hij.

Collectief040 wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van Start Foundation, Metropoolregio Eindhoven en ASML Foundation. De gemeente Eindhoven is een actief pleitbezorger van het nieuwe samenwerkingsverband. “Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Werk is dan een heel belangrijke factor. Deze methode heeft zich eerder bij een specifieke doelgroep bewezen. We trekken het nu breder”, stelt Staf Depla, wethouder van Economische Zaken in Eindhoven. Start Foundation steunt de alliantie financieel, omdat Collectief040 “een uniek concept is, dat de nieuwe houding van werkgevers weerspiegelt”, vindt directeur Jos Verhoeven van Start Foundation. “Het gaat om ondernemers die beseffen dat de maatschappij niet bij de fabriekspoort ophoudt. Je treft in het bedrijfsleven weinig werkgevers die zelf vacatures komen aanbieden voor groepen die erg lastig naar een baan te bemiddelen zijn. Bij Collectief040 gebeurt dat wel. Dat is moedig en dapper. Als het concept zichzelf in Eindhoven bewijst, kan zo’n aanpak ook in andere regio’s in het land navolging krijgen.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!