College Barneveld positief over resultaten van Regio FoodValley

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Foodvalley

Regio FoodValley heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een sterk nationaal en internationaal samenwerkingsverband waarin ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheid eensgezind optrekken. Het College Barneveld is dan ook positief over de resultaten.

College Barneveld positief over resultaten van Regio FoodValley

De ambitie is om met elkaar een economische topregio tot stand te brengen; de komende jaren wil Regio FoodValley uitgroeien tot hét agrofoodcentrum van Europa. Het college vindt de betrokkenheid van Barneveld bij Regio FoodValley van toegevoegde waarde. "Dat is goed voor onze inwoners, in het bijzonder voor onze ondernemers.”

Voortgangsrapportage Regio FoodValley

Dat staat in de Voortgangsrapportage Regio FoodValley waarmee het college van burgemeester en wethouders van harte heeft ingestemd. Het college is positief over de bereikte resultaten van Regio FoodValley. In de afgelopen periode is een Strategische Agenda opgesteld en door de gemeenteraden van de acht regiogemeenten vastgesteld. De Strategische Agenda is vervolgens uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma. In dit programma zijn projecten benoemd die een bijdrage kunnen leveren aan de volgende opgaven:

  1. Het verbeteren van de kennisinteractie – het uitwisselen van kennis tussen ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid;
  2. Het uitbouwen van de ‘global pipelines’ – het uitbouwen van de internationale contacten, onder andere door middel van een vertegenwoordiger in Brussel;
  3. Het vergroten van de innovatiekracht;
  4. De branding en marketing van Regio FoodValley als dé economisch krachtige, vitale en duurzame groene regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is;
  5. Het versterken van een fysiek en sociaal duurzame leefomgeving.

Het Uitvoeringsprogramma omvat 26 projecten waarvan er 11 door overheden worden opgepakt. Het totale overzicht van projecten en activiteiten staat op de website www.regiofoodvalley.nl.

Wat betekent Regio FoodValley voor Barneveld?

De gemeente Barneveld is volgens het college gebaat bij de samenwerking in Regio FoodValley: "We dragen ons steentje bij, zoals op het gebied van de ontwikkeling van de Menukaart (waarmee we een goede balans creëren voor ontwikkelingen in het buitengebied), de arbeidsmarktregio en de versterking van de economie, bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.” Daarnaast heeft Barneveld, in samenspraak met Ede, Renswoude en Scherpenzeel, het initiatief genomen voor het opstellen van een maatregelenpakket voor de aanpak van fijnstof, de aanleg van glasvezel in het buitengebied én is Regio FoodValley betrokken bij de lobby voor een betere aansluiting A1/A30.

"De samenwerking in Regio FoodValley is daarom goed voor onze inwoners (bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, gezondheid en werkgelegenheid) en onze ondernemers (bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en innovatie).”

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!