College Roosendaal stemt in met ondernemersfonds Borchwerf I en Majoppeveld

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Roosendaal

Het college van B&W heeft ingestemd met de oprichting van een ondernemersfonds voor de bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld. Het fonds wordt gevuld door reclamebelasting te heffen bij alle ondernemers op deze bedrijventerreinen.

College Roosendaal stemt in met ondernemersfonds Borchwerf I en Majoppeveld

Vanuit het Economisch Actieplan wil het college het fonds in 2016 en 2017 aanvullen met in totaal 300.000 euro. Doel van het ondernemersfonds is Borchwerf I en Majoppeveld toekomstbestendig te maken en te houden.

Met het ondernemersfonds willen de ondernemersverenigingen Borchwerf I en Majoppeveld bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en de uitstraling van hun bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door camerabeveiliging, meer inzet op parkmanagement, aanpak van leegstand en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Een ruime meerderheid van de ondernemers op Borchwerf I en Majoppeveld heeft zich achter de oprichting van het ondernemersfonds geschaard. De ondernemers hebben de gemeente vervolgens gevraagd medewerking te verlenen door een verordening reclamebelasting vast te stellen en een financiële bijdrage te leveren. Het college heeft daar mee ingestemd.

Ruim half miljoen per jaar beschikbaar

De reclamebelasting bedraagt een vast bedrag van 275 euro per vestiging, plus een bedrag afhankelijk van de WOZ-waarde van het onroerend goed (3 euro per 1.000 euro WOZ-waarde boven de 115.000 euro) tot een maximum van  1.500 euro per vestiging. De jaarlijks totaal geschatte opbrengst is 170.000 euro voor Majoppeveld en 220.000 euro voor Borchwerf I. De bijdrage van de gemeente bedraagt 150.000 euro per jaar. Daarmee is in 2016 en 2017 ruim een half miljoen per jaar beschikbaar voor het toekomstbestendig maken en houden van Borchwerf I en Majoppeveld.

Nieuwe stichting

Het beheer van het ondernemersfonds komt in handen van een nieuw op te richten stichting. Na vaststelling van de verordening reclamebelasting door  de gemeenteraad, gaat het college een overeenkomst met de stichting aan voor overdracht van de reclamebelasting en de financiële bijdrage van de gemeente.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!