Colleges Doetinchem en Oude IJsselstreek nemen extra tijd voor fusie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Doetinchem

De colleges van Doetinchem en Oude IJsselstreek nemen meer tijd voor de fusie om zo meer ontspanning in het proces te brengen. Zo kunnen onder andere ondernemers beter worden betrokken bij deze ontwikkeling.

Colleges Doetinchem en Oude IJsselstreek nemen extra tijd voor fusie

Daarom hebben de colleges vandaag de intentie uitgesproken om op 1 januari 2016 te fuseren. Daarbij willen beide colleges al eerder de samenwerking op alle beleidsterreinen intensiveren.

Het afgelopen half jaar is de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie tussen de gemeente Doetinchem en gemeente Oude IJsselstreek onderzocht. De meerwaarde van een bestuurlijke fusie en de financiële consequenties hiervan zijn in kaart gebracht. Op korte termijn is het voordeel van een bestuurlijke fusie nog onvoldoende tastbaar.

Extra tijd

In eerste instantie dachten beide colleges aan een fusie per 1 januari 2015. Vandaag is het voornemen uitgesproken om 1 januari 2016 te fuseren. Doordat er extra tijd wordt genomen, besluiten niet de huidige maar toekomstige gemeenteraden definitief over de fusie.

Intensievere samenwerking

Uit het onderzoek bleek ook duidelijk dat bij fuseren de kost voor de baat uitgaat. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven de financiële belemmeringen te willen wegnemen. De extra tijd die de colleges nu inruimen voor het proces wordt benut om van Provincie en Rijk harde toezeggingen te krijgen voor (financiële) ondersteuning. De colleges willen daarnaast een voorstel uitwerken om al sneller te komen tot intensievere samenwerking op alle beleidsterreinen. Wij gaan de regiogemeenten actief benaderen om zich aan te sluiten bij deze beweging.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!