Colleges West-Brabant bepalen thema's voor komende jaren

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

Het is duidelijk welke thema’s de komende jaren in West-Brabant op de agenda staan. De bestuurders van de Regio gaan gezamenlijk hun schouders zetten onder versterking concurrentiekracht, een excellerende arbeidsmarkt en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

Colleges West-Brabant bepalen thema's voor komende jaren

Het is duidelijk welke thema’s de komende jaren in West-Brabant op de agenda staan. De bestuurders van de Regio gaan gezamenlijk hun schouders zetten onder versterking concurrentiekracht, een excellerende arbeidsmarkt en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Ook duurzame energie en onderdelen van leefbaarheid in onze steden en ommelanden, kunnen rekenen op een gezamenlijke  aanpak. De voorstellen daarvoor zijn samen met onze partners uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen voorbereid.

De colleges van B&W, verenigd in de Regio West-Brabant, hebben hier op 17 maart mee ingestemd.  En nu aan de slag.

Kennisdelen

Het thema leefbaarheid riep op voorhand de meeste discussie op. Begrijpelijk, want er wordt sinds begin dit jaar veel subregionaal samengewerkt op nieuwe taken in het sociaal domein. Marjon de Hoon (wethouder Zundert) pleitte in haar pitch voor een rol voor de Regio West-Brabant. Met name op het gebied van kennisdelen en in de samenwerking met zorgverzekeraars, kan de regio in haar ogen meerwaarde hebben. 

Grensontkennend samenwerken

De focus bij ‘concurrerende economie’, ‘arbeidsmarkt’, attractief vestigingsklimaat’ en ‘versnelling van de energietransitie’, kon vooral op instemming van de aanwezigen rekenen.  Voorwaarde voor de aanpak van alle thema’s is wel, dat men over de grenzen van de eigen gemeente heen kijkt en, wanneer nodig, over de grenzen van de regio en ons land. Daarnaast zullen er ook soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Overaanbod kantoren en detailhandel vragen daar om. “Pijn moet letterlijk en figuurlijk verdeeld worden” maakte wethouder Jean-Pierre Schouw van Etten-Leur in zijn pitch duidelijk.

Breedband

De bereikbaarheid van onze regio gaat over weg, water, spoor, buis en via breedband. Een goede bereikbaarheid van de regio en van de regio naar buiten is voor alle thema’s van belang. Specifiek werd ingezoomd op het grote belang van internetverbindingen. Afgesproken is dat in 2018 West-Brabant een regiodekkend breedbandnetwerk wil hebben gerealiseerd.

De link naar alle vijf de pitches vindt u hier.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!