Commissaris van de Koningin ontvangt eerste exemplaar werkagenda Hart van Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Midpoint Brabant

In het gemeentehuis van Waalwijk vond de Hart van Brabantdag plaats. Deze keer een bijzondere omdat gedeputeerden Bert Pauli, Brigitte van Haaften en Commissaris van de Koningin Wim van de Donk op bezoek waren.

Commissaris van de Koningin ontvangt eerste exemplaar werkagenda Hart van Brabant

Laatstgenoemde kwam op bezoek als follow up op zijn eerdere bezoek aan de regio toen hij net begon als CdK. Destijds gaf hij de boodschap mee: maak werk van regionale samenwerking binnen Hart van Brabant.

Werkagenda Regio Hart van Brabant

Na een ochtendprogramma met een vergadering van het Algemeen Bestuur en zogenaamde portefeuillehoudersoverleggen, was er een plenair gedeelte, met een paneldiscussie onder leiding van de voorzitter van Regio Hart van Brabant Peter Noordanus, met deelnemers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De CdK en regiogedeputeerde Van Haaften praatten mee over de samenwerking in de regio, de ontwikkelingen in en buiten de regio, de vruchten die de samenwerking wel en niet oplevert en wat opgaven zijn voor de toekomst. Aan het eind van de paneldiscussie vond de officiële presentatie en overhandiging plaats van de werkagenda van Regio Hart van Brabant.

Hart van Brabantdagen

De Hart van Brabantdagen vinden vier maal per jaar plaats. Tijdens deze dagen wisselen bestuurders uit de regio van gedachten over de beleidsvelden waarop wordt samengewerkt: Arbeidsparticipatie, Economische Zaken, Recreatie & Toerisme, Milieu & Afval, Maatschappelijke Ontwikkeling, Jeugd & Jeugdgezondheidszorg, Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting, Verkeer & Vervoer. De gemeenten hebben deze publieke samenwerkingsopgaven vervat in een regionale werkagenda die vorig jaar in de gemeenteraden inhoudelijk is vastgesteld. De agenda omvat naast een deel met algemene intergemeentelijke samenwerkingsopgaven een tweede deel met samenwerkingsopgaven ter ondersteuning aan de Midpoint Brabantagenda.

De gemeenten in Hart van Brabant zijn: Tilburg, Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Goirle, Gilze en Rijen.

Meer informatie over Midpoint Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!