Commissarissen vanaf 1 juli 2012 btw-plichtig

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: BDO Nederland

Het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat de goedkeuring voor commissarissen zal worden ingetrokken per 1 juli 2012.

Commissarissen vanaf 1 juli 2012 btw-plichtig

In Nederland geldt een goedkeuring dat btw-heffing achterwege blijft bij het vervullen van niet meer dan vier commissariaten. Als een ondernemer, naast zijn eigen ondernemersactiviteiten, als commissaris optreedt, kan die functie ook tot zijn onderneming behoren. Dat is het geval als de werkzaamheden als commissaris nauw verbonden zijn met of in het verlengde liggen van de overige in het bedrijf of beroep plaatsvindende activiteiten. Volgens de Europese Commissie is het werk als commissaris altijd een ondernemersactiviteit die aan btw is onderworpen. De Europese Commissie zet daarom druk op Nederland om haar btw-regels voor commissarissen aan te passen. En met succes.
 
Dat betekent dat vanaf 1 juli 2012 een commissaris over de voor zijn werkzaamheden bedongen vergoeding btw moet gaan berekenen, ook als hij maar één commissarisfunctie heeft. Als de commissaris nog niet bij de Belastingdienst is geregistreerd als ondernemer, zal hij dat vanaf 1 juli moeten doen. De commissaris dient vanaf 1 juli facturen uit te reiken met btw en deze btw via periodieke aangiften te voldoen.
 
De btw moet worden berekend over de totale vergoeding. Dit is inclusief de vergoeding van reiskosten en andere onkosten, maar ook inclusief loonbelasting, premie volksverzekering, door hem verschuldigde werknemerspremies en dergelijke. De commissaris kan als gevolg van de belastbaarheid van de commissarisvergoeding de btw op kosten en investeringen in aftrek brengen.
 
De wijziging van de btw-regels moet nog worden goedgekeurd. Het ministerie van Financiën heeft ons bovendien aangegeven dat er een overgangsregeling zal worden getroffen. De commissarissen hebben anders wel heel erg weinig tijd om op deze ingrijpende wijziging in te spelen. De inhoud van de overgangsregeling is nog niet bekend gemaakt. Commissarissen doen er volgens BDO verstandig aan de officiële publicatie en de overgangsregeling af te wachten voordat ze zich aanmelden bij de Belastingdienst.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!