Commissie over gebiedsontwikkeling Twente

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

In de commissie Ruimte, water en duurzaamheid is woensdagmiddag gesproken over de uitvoering van de motie Antuma, Dalhuisen en Steinmetz over het vervolg van de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente. In een brief aan Provinciale Staten zetten Gedeputeerde Staten uiteen hoe ze uitvoering willen geven aan de in februari aanvaarde motie Antuma c.s.

Commissie over gebiedsontwikkeling Twente

Er wordt een provinciale ruimtelijke visie opgesteld, die onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvisie. In deze visie zal rekening worden gehouden met de kaderstelling van Provinciale Staten over de luchthavenontwikkeling en geluidruimte, over de schaal van de leisure activiteiten en over de versnelde realisering van landschap, waterhuishouding en Ecologische Hoofdstructuur.
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de visie is te komen tot een economische structuurversterking voor Twente en een duurzame ontwikkeling er van. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede willen intensief deelnemer zijn in de gebiedsontwikkeling en willen daarom gezamenlijk eigenaar van de grond worden.
Het streven is om in juni de provinciale ruimtelijke visie voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving vast te laten stellen in Provinciale Staten.

In juli volgt dan het Statenvoorstel voor een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Enschede en een voorstel voor het oprichting van een grondexploitatiemaatschappij.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!